Συμφωνία για τη διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων και όχι την εκκαθάριση

Συμφωνία για τη διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων και όχι την εκκαθάριση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σύστασή της τον περασμένο Μάρτιο, κάλεσε τα κράτη - μέλη της ΕΕ να τροποποιήσουν εντός ενάμιση έτους τις

εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, ακολουθώντας τις ίδιες αρχές και επιδιώκοντας τους ίδιους στόχους με αυτούς του κανονισμού για τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας. Απώτερος σκοπός είναι η εναρμόνιση του δικαίου της αφερεγγυότητας σε όλη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει στοιχείο διασυνοριακότητας.
Σημαντική συμφωνία για τη διάσωση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα επιτεύχθηκε κατά τη δεύτερη ημέρα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Ιουνίου 2014, στο Λουξεμβούργο.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι υπουργοί Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προεδρία του υπουργού, Χαράλαμπου Αθανασίου, ενέκριναν τον κανονισμό για τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας.Πρόκειται για περιπτώσεις, στις οποίες ο οφειλέτης έχει περιουσιακά στοιχεία ή δανειστές σε περισσότερα του ενός κράτη- μέλη της ΕΕ. Ο κανονισμός αποτελεί προσπάθεια αντιμετώπισης της αύξησης των πτωχεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.«Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την επιβίωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Πλέον, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από την εκκαθάριση στην αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα παραμένουν σε λειτουργία και κατ' επέκταση, θα διασώζονται θέσεις εργασίας» δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ετησίως περίπου 200.000 επιχειρήσεις (600 ημερησίως) κηρύσσουν πτώχευση στην ΕΕ, ενώ 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους. Με τον επίμαχο κανονισμό, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μία «δεύτερη ευκαιρία», η οποία ταυτόχρονα είναι σημαντική και για τους επιχειρηματίες, καθώς ικανό ποσοστό επιχειρηματιών έχουν αποτύχει στην πρώτη τους επιχειρηματική πρωτοβουλία. Οι νέοι κανόνες θα αντικαταστήσουν τον κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1346/2000 σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 31 Μαΐου 2002.

Τέλος, ο κανονισμός για την αφερεγγυότητα θα πρέπει να υιοθετηθεί και από το νέο Ευρωκοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ