Εντός του 2014 θα ενεργοποιηθεί το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

 Εντός του 2014 θα ενεργοποιηθεί το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
Εντός του 2014 αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, η σύσταση του οποίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.

Το Ταμείο θα παράσχει δανειακή χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις, μετοχικό κεφάλαιο σε μικρές επιχειρήσεις αλλά και δανειακή ή κεφαλαιακή χρηματοδότηση για έργα υποδομής.
Όπου θα παρέχεται δανειακή χρηματοδότηση τα δάνεια του Ταμείου θα καθίστανται διαθέσιμα μόνο υπό την προϋπόθεση συμφωνιών συγχρηματοδότησης με σημαντική συμμετοχή εμπορικών ή συνεργατικών τραπεζών.
Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα δανείζει και θα επενδύει με όρους αγοράς, δεν θα δέχεται κεφαλαιακές συνεισφορές ή άλλη χρηματοδότηση από ελληνικές τράπεζες που ανήκουν ή ελέγχονται από την δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ.
Το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι μέτοχος μειοψηφίας με τη δική του κεφαλαιακή συνεισφορά να περιορίζεται στα 350 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και η γερμανική κρατική τράπεζα KfW θα μετέχουν με άλλα 150 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ