Παράταση για αιτήσεις σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ

Παράταση για αιτήσεις σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ

Τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο του 2020, τα οποία αφορά η παράταση υποβολής αιτήσεων

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 ανακοίνωσε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο του 2020, τα οποία αφορά η παράταση υποβολής αιτήσεων είναι τα εξής:


Προπτυχιακά Προγράμματα

1. Δημόσια Διοίκηση

2. Διοίκηση Τουρισμού

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

1. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία

2. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

3. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων

4. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

5. Δημιουργική Γραφή

6. Language Education for Refugees and Migrants

7. Δημόσια Ιστορία

8. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς

9. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας»

10. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας

11. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

12. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της προθεσμίας της 16ης Ιανουαρίου 2020 (ώρα 12:00).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ