Πέρασες το ΙΧ σου από ΚΤΕΟ; Αν όχι, πρόσεχε τα...ψιλά γράμματα της ασφαλιστικής

Πέρασες το ΙΧ σου από ΚΤΕΟ; Αν όχι, πρόσεχε τα...ψιλά γράμματα της ασφαλιστικής
Στις 10 Δεκεμβρίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος που προβλέπει

ότι κανένα αυτοκίνητο δεν θα ασφαλίζεται αν δεν έχει περάσει προηγουμένως ΚΤΕΟ. Ο νόμος 3897 στο άρθρο 41 παράγραφος 7 προβλέπει ότι « Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας προκειμένου να ασφαλίσουν αυτό, υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί με δελτίο τεχνικού ελέγχου όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Επίσης στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι το Δελτίο μπορεί να χρησιμοποιείται δύο μήνες μετά τα λήξη του μόνο για τους σκοπούς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Με αυτή τη διάταξη υποτίθεται ότι θα λυνόταν το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού οχημάτων που δεν είχαν περάσει ΚΤΕΟ . Όμως αντί να συμβεί αυτό σήμερα ο αριθμός των αυτοκινήτων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια έναντι περίπου 6 εκ οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους ενώ περισσότερα από 700.000 χιλιάδες είναι και τα ανασφάλιστα οχήματα.
Και αυτό διότι παρά τα περί του αντιθέτου τότε υποστηριζόμενα δεν υπάρχει καμία διάταξη του νόμου που να καθιστά υποχρεωτική την προσκόμιση ΚΤΕΟ ορίζοντας και τις επιπτώσεις από τη μη κατοχή δελτίου τεχνικού ελέγχου σε σχέση με την ασφάλιση του αυτοκινήτου.
Έτσι από αυτή τη διάταξη κάποιοι θεώρησαν όταν τέθηκε ισχύ ο νόμος ότι προκύπτει έμμεσα ότι στην περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα και το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο αλλά δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ, τότε οι ασφαλιστικές έχουν το δικαίωμα να μην αποζημιώσουν τον πελάτη τους. Αυτό όμως δεν ισχύει στην πράξη καθώς οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν έχουν ενσωματώσει στους όρους για την εκ του νόμου προβλεπόμενη βασική υποχρεωτική κάλυψη.

Τι γίνεται με τις προαιρετικές καλύψεις όταν δεν έχεις περάσει ΚΤΕΟ


Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες βέβαια στους όρους των συμβολαίων τους αναφέρουν ότι δεν καλύπτεται το ασφαλισμένο όχημα στις προαιρετικά παρεχόμενες καλύψεις όταν δεν έχει περάσει ή έχει περάσει από ΚΤΕΟ και έχει κριθεί ακατάλληλο για κυκλοφορία.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου πληρώνει ασφάλιστρα για παροχές πέραν των υποχρεωτικών δηλαδή πέραν της κάλυψης αστικής ευθύνης (ζημίες σε τρίτους, τραυματισμός κλπ) όπως για παράδειγμα κλοπή, πυρκαγιά ή ίδιες ζημιές (μεικτή ασφάλεια) μπορεί να μην αποζημιωθεί αν δεν έχει περάσει το όχημα ΚΤΕΟ.
Αυτό δεν το γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι καθώς δεν διαβάζουν τα ψιλά γράμματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να βρεθούν ανά πάσα στιγμή προ δυσάρεστων εκπλήξεων.
Για όλα αυτά βέβαια η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην πολιτεία που υποτίθεται ότι εδώ πάνω από 3 χρόνια έχει νομοθετήσει για παράλληλες δράσεις ώστε να εκλείψει το φαινόμενο των επικίνδυνων για κυκλοφορία αυτοκινήτων αλλά και των ανασφάλιστων αλλά δεν έχει υλοποιήσει τίποτα.


ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ