ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν τα ασφαλιστήρια για την κάλυψη των πληρωμάτων πλοίων το 2021

ΕΑΕΕ: Αυξήθηκαν τα ασφαλιστήρια για την κάλυψη των πληρωμάτων πλοίων το 2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία, τα οποία αφορούν στο 2021, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών και τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

«Αν και υπήρξε μια μικρή αύξηση στο πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την κάλυψη των πληρωμάτων πλοίων, το 2021, αυξήθηκαν αρκετά (+14,9%) οι δηλωθείσες ζημίες του κλάδου. Μεγαλύτερη όμως ήταν η αύξηση τόσο στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (+80,0%) όσο και στο απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+81,4%)». Αυτό προκύπτει από την νέα έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για τα στατιστικά στοιχεία Ασφάλισης Πληρωμάτων Πλοίων.

Συνολικά 998 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2021 (977 αντίστοιχα το 2020). Δηλώθηκαν 1.717 ζημιές (1.494 το 2019) για τις οποίες πληρώθηκαν 0,7 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2020 ήταν 0,4 εκατ. ευρώ και 0,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία, τα οποία αφορούν στο 2021, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών και τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Για τις εκκρεμείς αποζημιώσεις, ανά αιτία, οι οποίες καταγράφηκαν στο τέλος του 2021, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών εκκρεμών αποζημιώσεων αντιστοιχεί στις παλιννοστήσεις - αντικαταστάσεις, ενώ το μεγαλύτερο ποσό εκκρεμών αποζημιώσεων (αθροιστικά) αντιστοιχεί σε πρόσκαιρη ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (69,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (17,0% αντίστοιχα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ