Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για το ασφαλιστικό

Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για το ασφαλιστικό
Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση στελεχών των κοινωνικών φορέων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ) και εκπροσώπων της κυβέρνησης, για να συζητηθούν οι πτυχές του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, πέραν της προσωρινής αύξησης των εργοδοτικών εισφορών κατά 1%, το οποίο (σε ό,τι αφορά στο ασφαλιστικό) συμφωνήθηκε στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό που έγινε την περασμένη Πέμπτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ενόψει της συνάντησης, η ΓΣΕΒΕΕ καταθέτει τις παρατηρήσεις σχετικά με πτυχές του προσχεδίου νόμου που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και οι οποίες κρίνει ότι χρήζουν βελτιωτικών παρεμβάσεων, ενδεχομένως και πλήρους απαλοιφής.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από τα παραδείγματα που καταγράφονται παρακάτω από τη ΓΣΕΒΕΕ:

«Τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματα άνω των 15.000-20.000 ευρώ (ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση στην οποία ανήκουν) υφίστανται σημαντικές επιβαρύνσεις ως προς το σύνολο των ετήσιων εισφορών που καλούνται να πληρώσουν. Κρίνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει ενδεχομένως μια φθίνουσα κλιμάκωση γι' αυτά τα εισοδήματα, ώστε να μην δημιουργούνται αντικίνητρα ασφάλισης και δήλωσης πραγματικών εισοδημάτων. Το πλαφόν που υπολογίζεται στο 10πλάσιο του κατώτατου μισθού είναι όχι μόνο αυθαίρετα υψηλό, αλλά και καταστροφικό για τις επιχειρήσεις και πρέπει να αναπροσαρμοστεί.

Η διατήρηση της αναλογικής χρέωσης στις εισφορές υγείας (6,95% με πολύ υψηλό ανώτερο πλαφόν), δημιουργεί σημαντικά κίνητρα φοροαποφυγής και εισφοροαποφυγής. Ειδικότερα, για τις εισφορές υγείας, είναι αδιανόητο να επιβαρύνονται οι επαγγελματίες με μικρομεσαία και υψηλά εισοδήματα, με χρεώσεις οι οποίες ανέρχονται έως και 4.888 ετησίως. Το υπουργείο θα πρέπει να επανεξετάσει το συντελεστή και να ορίσει ρητά το ανώτατο πλαφόν.

Η εξαγγελία περί ρύθμισης και κατανομής των ασφαλιστικών οφειλών, όσων εργάζονται με μπλοκάκι, προσκρούει σε σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, νομικές ρυθμίσεις, αλλά και διαπραγματευτικές διευθετήσεις. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι η δαπάνη και αμοιβή «εξωτερικών» συνεργατών γίνεται με βάση ένα προϋπολογισθέν κόστος, το οποίο θα επιβαρύνει τον τελικό ανάδοχο, ανεξάρτητα την κατανομή σε εργοδότη/εργαζόμενο. Η εξαγγελία αυτή θα προσθέσει σημαντικό διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος. Μάλιστα, στις περιπτώσεις ταυτόχρονης διατήρησης ιδιότητας μισθωτού και επαγγελματία, η καταβολή διπλών εισφορών λειτουργεί ως αντικίνητρο εργασίας και ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας (ίσως θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση συνυπολογισμού στον εργασιακό βίο των επιπρόσθετων ενσήμων από πλεονάζουσες εισφορές).

Θεωρούμε δεδομένο ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Τούτο θα πρέπει, όμως, να αναφέρεται ρητά στο νέο φορολογικό σχέδιο. Σε αυτήν την εκδοχή, βάσει υπολογισμού, θα θεωρείται το προηγούμενο έτος, διότι αλλιώς προκύπτουν θέματα κυκλικότητας υπολογισμών. Παραμένει ασαφές, αν θα υπάρχει ασφαλιστική εκκαθάριση στο τέλος του φορολογικού/ασφαλιστικού έτους.

Εκτιμά η ΓΣΕΒΕΕ ότι η έννοια και η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος δεν έχει πλέον καμιά νομιμοποιητική βάση στο νέο φορολογικό, λόγω των αναλογικών και προοδευτικών επιβαρύνσεων στις ασφαλιστικές και φορολογικές κλίμακες. Θεωρεί δεδομένο ότι ο επιτηδευματίας με ζημίες ή πολύ χαμηλά κέρδη θα βρίσκεται στην ελάσσονα κατηγορία ασφάλισης για σύνταξη και υγεία, δίχως να υπολογίζεται ένα τεκμαρτό επίπεδο διαβίωσης, το οποίο καλύπτεται από τις παρελθούσες αποταμιεύσεις. Άλλωστε, η ύπαρξη τεκμαρτού υπολογισμού εισοδημάτων παράλληλα με την εφαρμογή του περιουσιολογίου και άλλων έμμεσων μορφών ελέγχου συνιστά αναχρονισμό, όπως σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ.

Οι παραπάνω βελτιώσεις εκτιμάται ότι αποτελούν αναγκαίους όρους για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος. "Χωρίς αυτές τις ουσιαστικές παραμετροποιήσεις, η γενναία αποδοχή εκ μέρους των εργοδοτικών ενώσεων της οριακής αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών θα αποτελεί ακόμη μια θυσία της εγχώριας επιχειρηματικότητας που θα πέσει στο κενό" αναφέρει η συνομοσπονδία.

Παραδείγματα ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ (κλάδος σύνταξης και υγείας)

Α. Παράδειγμα νέου ασφαλισμένου με εισόδημα 7.000 ευρώ

Με καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: 7.000 ευρώ έστω ότι είναι

1. στην 1η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:

210,71 ευρώ/μήνα * 12 = 2.528,52 ευρώ/ έτος

2. στην 4η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:

335,37 ευρώ/μήνα * 12 = 4.024,44 ευρώ/ έτος

3. στην 7η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:

466,54 ευρώ/μήνα * 12 = 5.598,48 ευρώ/έτος

Με το προτεινόμενο σύστημα θα πληρώνει:

7.000 ευρώ * 26,95% (20% + 6,95%) = 1.886,5 ευρώ/ έτος ή 157,2 ευρώ/μήνα

Β. Παράδειγμα νέου ασφαλισμένου με εισόδημα 15.000 ευρώ

Με καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: 15.000 ευρώ έστω ότι είναι

1. στην 1η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:

210,71 ευρώ/μήνα * 12 = 2.528,52 ευρώ/ έτος

2. στην 4η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:

335,37 ευρώ/μήνα * 12 = 4.024,44 ευρώ/ έτος

3. στην 7η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:

466,54 ευρώ/μήνα * 12 = 5.598,48 ευρώ/έτος

Με το προτεινόμενο σύστημα θα πληρώνει:

15.000 ευρώ *26,95% (20% + 6,95%) = 4.042,5 ευρώ/ έτος ή 336,87 ευρώ/ μήνα

Γ. Παράδειγμα νέου ασφαλισμένου με εισόδημα 30.000 ευρώ

Με καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: 30.000 ευρώ έστω ότι είναι

1. στην 1η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:

210,71 ευρώ/μήνα * 12 = 2.528,52 ευρώ/ έτος

2. στην 4η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:

335,37 ευρώ/μήνα * 12 = 4.024,44 ευρώ/ έτος

3. στην 7η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:

466,54 ευρώ/μήνα * 12 = 5.598,48 ευρώ/έτος

Με το προτεινόμενο σύστημα θα πληρώνει:

30.000 ευρώ *26,95% (20% + 6,95%) = 8.085 ευρώ/ έτος ή 673,75 ευρώ/ μήνα

Δ. Παράδειγμα νέου ασφαλισμένου με εισόδημα 50.000 ευρώ

Με καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα: 50.000 ευρώ έστω ότι είναι

1. στην 1η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:

210,71 ευρώ/μήνα * 12 = 2.528,52 ευρώ/ έτος

2. στην 4η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:

335,37 ευρώ/μήνα * 12 = 4.024,44 ευρώ/ έτος

3. στην 7η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ:

466,54 ευρώ/μήνα * 12 = 5.598,48 ευρώ/έτος

Με το προτεινόμενο σύστημα θα πληρώνει:

50.000 ευρώ *26,95% (20% + 6,95%) = 13.475 ευρώ/ έτος ή 1.122,9 ευρώ/ μήνα

Σημειώνεται ότι σε όλες τις ασφαλιστικές κατηγορίες στον ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι σήμερα έχουν τη δυνατότητα να κατέβουν μέχρι τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες. Δυνατότητα που δεν παρέχεται με το νέο σύστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ