Διευκρινίσεις Κατρούγκαλου για το νέο Ασφαλιστικό

Διευκρινίσεις Κατρούγκαλου για το νέο Ασφαλιστικό
Για εθνική σύνταξη που θα την εισπράττουν όλοι και για ίδιους κανόνες για όλους σε ό,τι αφορά εισφορές και ωφελήματα έκανε λόγο ο Γιώργος Κατρούγκαλος μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για το ασφαλιστικό.

«Πάμε για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο σύστημα με ενιαίους κανόνες για όλους, τόσο τους νέους όσο και τους παλιούς ασφαλισμένους», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός δεσμευόμενος παράλληλα η κυβέρνηση εγγυάνται για πάντα την προσωπική διαφοράπου θα εισπράττουν οι υφιστάμενοι συνταξιούχοι.

Αναφερόμενος στα μπλοκάκια, ο κ. Κατρούγκαλος είπεότι θα πληρώνουν φόρο 6% και το υπόλοιπο, μέχρι το 20%, θα καταβάλλεται από τον εργοδότη τους.

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον αν. υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη ώστε να συζητήσουν «πως θα παντρευτούν το ασφαλιστικό με το φορολογικό».

Συνολικά για το ασφαλιστικό ο κ. Κατρούγκαλος υπεραμύνθηκε των προτάσεών τους λέγοντας πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι «να χαθεί η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στο σύστημα».

Τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Το απόλυτο αλαλούμ επικρατεί με τον τρόπο και κυρίως το ύψος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και περίπου 600.000 αγροτών οι οποίοι βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν κρατήσεις έως και 70% από το εισόδημά τους.

Το θέμα απασχόλησε έντονα τη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου με τον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Κατρούγκαλο να δηλώνει ότι «για τα μπλοκάκια θα μελετηθεί περαιτέρω ο ιδανικός τρόπος συνυπολογισμού των εισφορών στα έξοδα όπως και των άλλων ελεύθερων επαγγελματιών και θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τους νέους επιστήμονες, ούτως ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επιβάρυνσή τους, χωρίς να θιγεί ο κανόνας της ισονομίας ως προς τις εισφορές».

Με απλά ελληνικά ο κ. Κατρούγκαλος, υποσχέθηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα ώστε να μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση. Ωστόσο οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται και σήμερα δαπάνη των επαγγελματιών είτε αυτοί χαρακτηρίζονται «μπλοκάκηδες» (που σημαίνει ότι φορολογούνται ως μισθωτοί ) είτε ως απλοί ελεύθεροι επαγγελματίες.

Όπως προκύπτει από το άρθρο 23 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος (4172/2013) η μόνο περίπτωση να μην εκπέσουν οι ασφαλιστικές εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα, είναι να μην έχουν καταβληθεί. Ακόμη και να καταβληθούν εκπρόθεσμα, αναγνωρίζονται ως δαπάνη και αφαιρούνται όπως προκύπτει ξεκάθαρα από την ΠΟΛ 1113/2015 η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν.

Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση.

Από 01.01.2015 ειδικά ως προς τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών και αμοιβών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών:

i) Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και είναι παράλληλα μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης. Αν η ατομική επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

ii) Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας, ανακαλουμένων των όσων αναφέρονται για το θέμα αυτό στο αριθ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφό μας. Σε περίπτωση συμμετοχής εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα.

β) Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. και των μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.:

i) Οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών αυτών, αλλά, σε περίπτωση που οι εταίροι λαμβάνουν αμοιβή και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους επιχείρησης. Αν δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν από την Ε.Π.Ε. ή την Ι.Κ.Ε. θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1).

ii) Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο των υπόψη εταιρειών και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν λόγω της ιδιότητάς τους αυτής θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1).

Ο υπουργός Εργασίας μίλησε για ισονομία χθες εκτιμώντας ουσιαστικά ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, πρέπει να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές με τον ίδιο ακριβώς συντελεστή που πληρώνει και μια επιχείρηση για τον μισθωτό. Μόνο που στη δεύτερη περίπτωση, στον εργαζόμενο αντιστοιχεί ένα μικρό μέρος των εισφορών και το υπόλοιπο καταβάλλεται από τον εργοδότη.

Στελέχη του υπουργείου Εργασίας σημείωναν ότι και για τους «μπλοκάκηδες» θα ζητηθεί από τους εργοδότες να καταβάλλουν το μέρος των ασφαλιστικών εισφορών που τους αναλογεί. Θα πρέπει βέβαια να διευκρινίσει το υπουργείο με ποιο τρόπο θα υποχρεώσει μια επιχείρηση να επωμιστεί ένα πρόσθετο κόστος για έναν εργαζόμενο που έχει «χαλαρή» σχέση συνεργασίας.

Επί της ουσίας, το υπουργείο Εργασίας, έχοντας στο μυαλό του να ευνοήσει αυτούς που δηλώνουν λίγα (πράγματι έως 5000 ευρώ εμφανίζουν 200.000 από τους 293.000 ελεύθερους επαγγελματίες) ανεβάζει στα ύψη τον φορολογικό συντελεστή για αυτούς που δηλώνουν από 20.000 ευρώ και πάνω.

Στην πραγματικότητα είναι μόλις 23.000 επαγγελματίες. Αυτοί οι 23.000 όμως δηλώνουν στην εφορία εισοδήματα 1,4 δις., ευρώ (περισσότερα από όσα εμφανίζουν όλοι οι αγρότες μαζί). Αν αυτό το 1,4 δις. ευρώ ψαλιδιστεί λόγω φοροδιαφυγής, το δημόσιο θα χάσει και φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ αλλά και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ