Προθεσμία ως τις 15 Ιανουαρίου για τα οικογενειακά επιδόματα

Προθεσμία ως τις 15 Ιανουαρίου για τα οικογενειακά επιδόματα
Στις 15 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21-Αίτηση για χορήγηση Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων ή/και Ειδικού Επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες- έτους 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΓΑ, όσοι δικαιούχοι 2014 εισέπραξαν προκαταβολή 2015 στις 8/4/2015 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.

Εφόσον δεν υποβληθεί το Α21 έτους 2015, η προκαταβολή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ