ΟΓΑ: Παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής εισφορών α' εξαμήνου

ΟΓΑ: Παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής εισφορών α' εξαμήνου
Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α΄ εξαμήνου 2015 καθώς και των τριμηνιαίων - εξαμηνιαίων δόσεων των παλαιών ρυθμίσεων με ειδοποιητήρια που λήγουν στις 30-11-2015, όπως ενημερώνει ο ΟΓΑ με σημερινή του ανακοίνωση.

Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους σε οποιοδήποτεκατάστημα Τράπεζας ή μέσω ΕΛ.ΤΑ, με τις ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουναποσταλεί.

Έως την ίδια ημερομηνία 16-12-2015 παρατείνεται και η προθεσμίαπληρωμής των τρεχουσών εισφορών Ά Εξαμήνου 2015 των ασφαλισμένων πουέχουν ενταχθεί στις Ηλεκτρονικές Ρυθμίσεις (100 δόσεων, “Πάγια”, “Νέα Αρχή”).

Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα πρέπει απαραίτητα να πληρώσουν έως και τη Δευτέρα30 Νοεμβρίου 2015 τη δόση μηνός Νοεμβρίου 2015 και τυχόν ληξιπρόθεσμεςδόσεις για να μην εκπέσουν από την ρύθμιση. Η πληρωμή των δόσεων θα γίνεται μεέντυπο ΚΜΠ 639, το οποίο χορηγείται από τους Ανταποκριτές ΟΓΑ και θα φέρειληκτική ημερομηνία πληρωμής την 30-11-2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί το έντυπο με ΚΜΠ 639 από τονΑνταποκριτή ΟΓΑ είναι η εκτύπωση και η προσκόμιση στον Ανταποκριτή ΟΓΑ από τονενδιαφερόμενο του εντύπου με ΚΜΠ 674 ή 673 ή 310 στο οποίο αποτυπώνεται τοποσό των δόσεων.

Η παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΔΕΝ αφορά τουςασφαλισμένους οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση να ενταχθούν στην «Πάγια
Ρύθμιση» μέσα στον μήνα Νοέμβρη, για το λόγο ότι έχουν υποχρέωση εντόςεπταημέρου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να πληρώσουν τη δόση
μηνός Νοεμβρίου 2015 και την τρέχουσα εισφορά Ά Εξαμήνου 2015, η οποίασυνεισπράττεται με τη δόση Νοεμβρίου.

Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ θα ενταχθούν στην ρύθμιση.

Στους γεννηθέντες το έτος 1949 που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν το έτος2016 θα αποσταλούν το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου τα ειδοποιητήριακαταβολής εισφοράς Β΄ Εξαμήνου 2015.

Ο ασφαλισμένοι που επιθυμούν να υποβάλλουν εγκαίρως αίτηση για σύνταξηγήρατος θα πρέπει να εξοφλήσουν τις εισφορές του Β΄ Εξαμήνου 2015 μέχρι την31 Δεκεμβρίου 2015.