Πάνω από 300,000 αιτήσεις για συνταξιοδότηση εκκρεμούν

Πάνω από 300,000 αιτήσεις για συνταξιοδότηση εκκρεμούν
Εκκρεμούν περίπου 330,000 αιτήσεις για συντάξεις, κύριες και επικουρικές ενώ οι αιτήσεις για εφάπαξ ανέρχονται στις 61.000.

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι αριθμοί που αποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα Ταμεία της χώρας.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 330.000 εκκρεμείς αιτήσεις για συντάξεις, κύριες και επικουρικές και 61.000 αιτήσεις για εφάπαξ. Τα Ταμεία ωστόσο αδυνατούν να τις προχωρήσουν και ουσιαστικά, αν και άτυπα, έχει κηρυχθεί στάση πληρωμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΝΥΠΕΚΚ εκκρεμούν:

α) 173.000 αιτήσεις για κύρια σύνταξη συνολικού κόστους 2 δισ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 80.000 αιτήσεις στο ΙΚΑ, 33.000 στον ΟΑΕΕ, 30.000 στον ΟΓΑ, 15.000 στο Δημόσιο και 15.000 αιτήσεις στα υπόλοιπα Ταμεία Κύριας Σύνταξης.

β) 130.000 αιτήσεις για έκδοση επικουρικής σύνταξης, εκ των οποίων 126.000 στο ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ και 5.000 αιτήσεις στα λοιπά Ταμεία, με συνολικό κόστος 600 εκατ. ευρώ,

γ) 25.000 αιτήσεις χορήγησης μερίσματος συνολικού κόστους 100.000 εκατ. ευρώ και

δ) 61.000 αιτήσεις χορήγησης επιδόματος εφάπαξ συνολικού κόστους 1,8 δισ. ευρώ.