ΤΣΜΕΔΕ: Ενημέρωση σχετικά με την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας

ΤΣΜΕΔΕ: Ενημέρωση σχετικά με την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας
Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση της σχετικής υπουργικής εγκυκλίου για την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, παρέχει στους ασφαλισμένους του με παλαιό και νέο ασφαλιστικό, το ΤΣΜΕΔΕ.

Σε σχετική ανακοίνωση του Ταμείου, τονίζεται η προσοχή των παλαιών και νέων ασφαλισμένων οι οποίοι θα πρέπει να μην έχουν οφειλές προς το ΕΤΑΑ μέχρι την 31/12/2014 ή να βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και να καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του α' εξαμήνου 2015.

Επομένως, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, όσοι επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης και ειδικά για τον διακανονισμό του Ν.4321/2015 η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης διακανονισμού παραμένει μέχρι την 31 Ιουλίου 2015 στις 12.00 ΜΜ μέσω του site του ΤΣΜΕΔΕ, ενώ παράλληλα ισχύει η υποβολή αίτησης του εν λόγω διακανονισμού για τους ασφαλισμένους με την φυσική τους παρουσία (ή με εξουσιοδότηση σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου) στην κεντρική υπηρεσία ή στα κατά τόπους γραφεία /τμήματα.