Παρατείνεται η προθεσμία για την καταβολή εισφορών στο ΙΚΑ

Παρατείνεται η προθεσμία για την καταβολή εισφορών στο ΙΚΑ
Παράταση έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου δίνεται στους ασφαλισμένους προκειμένου να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η προθεσμία, έληγε στις 30 Ιουνίου και αρχικά είχε παραταθεί μέχρι 10/06/201, λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που η λήξη της παρατάθηκε μέχρι και τις 13 Ιουλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ταμείου:

«Από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνεται ότι, λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που η λήξη της παρατάθηκε μέχρι 13/07/15, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015 και είχε παραταθεί μέχρι την 10/07/15, παρατείνεται εκ νέου μέχρι την Πέμπτη 16/07/2015, ήτοι μέχρι την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας».