Απόφαση: Δεν θα εισπράττουν τη σύνταξη του πατέρα τους οι άγαμοι γιοι

Απόφαση: Δεν θα εισπράττουν τη σύνταξη του πατέρα τους οι άγαμοι γιοι
Με βάση την υπ αριθμόν 4324/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι άγαμοι γιοι δεν δικαιούνται τη σύνταξη του στρατιωτικού πατέρα τους.

Πληροφορίες του Euro2day αναφέρουν ότι ηαπόφαση τονίζει ότι, από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, δεν προκύπτει ότι δικαιούνται όμοια μεταχείριση με τις άγαμες θυγατέρες των αποβιωσάντων στρατιωτικών.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η ιδιαίτερη μεταχείριση των άγαμων θυγατέρων δεν αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, ενώ δεν τίθεται θέμα αντίθεσης με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, είναι δικαιολογημένη και δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η ιδιαίτερη μεταχείριση των άγαμων θυγατέρων εκ μέρους του νομοθέτη σε σχέση με τους άγαμους γιους.

Εξάλλου, η ιδιαίτερη αυτή μεταχείριση δεν αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και στις αρχές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ δεν τίθεται θέμα αντίθεσης με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., καταλήγει η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ