«Βόμβα» για τον προϋπολογισμό η απόφαση του ΣτΕ για τις συντάξεις

«Βόμβα» για τον προϋπολογισμό η απόφαση του ΣτΕ για τις συντάξεις
Ο τετραγωνισμός του κύκλου, είναι πιο εύκολη υπόθεση. Όπως και να το κάνουμε, το να έχει από τη μία τους δανειστές να απαιτούν μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, και από την άλλη το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας να σου λέει ότι πρέπει να επιστρέψεις στους συνταξιούχους περί τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, δεν είναι και εύκολος «γρίφος». Περισσότερες από 2,7 εκατομμύρια οικογένειες συνταξιούχων, περιμένουν με αγωνία τη λύση που θα δοθεί.Απόφαση – βόμβα της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας κρίνει ως αντισυνταγματικές, κι επομένως καταργεί άμεσα, σειρά περικοπών που επιβλήθηκαν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις με διατάξεις που θεσπίστηκαν μετά την 1-1-2012 με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012.

Επιπρόσθετα αντισυνταγματική κρίνεται και η πλήρης κατάργηση των δώρων και επιδομάτων (Δώρο Χριστουγέννων 400 €, Δώρο Πάσχα 200 € και Επίδομα αδείας 200 €) που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών αλλά και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και είχαν καταργηθεί με διάταξη του ν. 4093/2012.
Συγκεκριμένα η εν λόγω απόφαση καταργεί ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις που προέβλεπαν :

1. Μείωση κατά 12% στο τμήμα της κύριας σύνταξης (ν. 4051/2012) που υπερβαίνει τα 1.300 €. Η μείωση γίνεται στο ποσό της σύνταξης που απομένει μετά τις παρακρατήσεις προηγούμενων νόμων.

2. Μείωση για ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων (του συνόλου των συντάξεων που κάποιος λαμβάνει) (ν. 4093/2012) που υπερβαίνουν :

- τα 1.000,00 ευρώ και έως και 1.500,00 ευρώ ενώ το σύνολο του ποσού σύνταξης μειώνεται κατά 5%. Το ποσό που απέμενε δεν μπορούσε να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.

- τα 1.500,00 ευρώ και έως και 2.000,00 ευρώ ενώ το σύνολο του ποσού σύνταξης μειώνεται κατά 10%. Το ποσό που απέμενε δεν μπορούσε να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.

- τα 2.000,00 ευρώ και έως και 3.000,00 ευρώ ενώ το σύνολο του ποσού σύνταξης μειώνεται κατά 15%. Το ποσό που απέμενε δεν μπορούσε να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.

- τα 3.001,00 ευρώ και άνω με το σύνολο του ποσού σύνταξης να μειώνεται κατά 20%. Το ποσό που απέμενε δεν μπορούσε να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.

3. Μείωση για ποσά των επικουρικών συντάξεων (ν. 4051/2012) :

- για ποσά ως 250 € το συνολικό ποσό επικουρικής σύνταξης μειώνεται κατά 10%. Το ποσό που απέμενε δεν μπορούσε να υπολείπεται των 200 ευρώ.

- για ποσά από 250,01 € έως 300 € το συνολικό ποσό επικουρικής σύνταξης μειώνεται κατά 15%. Το ποσό που απέμενε δεν μπορούσε να υπολείπεται των 225 ευρώ.

- για ποσά από 300,01 € και άνω το συνολικό ποσό επικουρικής σύνταξης μειώνεται κατά 20%. Το ποσό που απέμενε δεν μπορούσε να υπολείπεται των 255 ευρώ.

4. Κατάργηση των δώρων εορτών και επιδομάτων (ν. 4093/2012)

Η επιχειρηματολογία του ΣτΕ βασίζεται στην μη επαρκή αιτιολόγηση των εν λόγω περικοπών και στην ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των συνταξιούχων με τις εν λόγω μειώσεις.

Η εν λόγω απόφαση όμως θα αποτελέσει βόμβα για τα θεμέλια της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος καθώς η επιβάρυνση που προκύπτει για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι τεράστια.

Έτσι για την κατάργηση των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις η επιβάρυνση των φορέων χωρίς καταβολή αναδρομικών είναι της τάξης των 300 εκατ. ευρώ ετησίως, η συνολική επιβάρυνση για της κύριες συντάξεις της τάξης του 1,5 δις ευρώ ετησίως και η επιβάρυνση που προκύπτει από τα δώρα και επιδόματα της τάξης των 2,2 δις ευρώ ετησίως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ