Ποιοι συνταξιούχοι παίρνουν αύξηση ...μέσω ΣτΕ

Ποιοι συνταξιούχοι παίρνουν αύξηση ...μέσω ΣτΕ
Κρίσιμη για τα δημόσια οικονομικά η απόφαση του ΣτΕ που ακυρώνει την πρόσθετη ειδική εισφορά της τάξης του 5% με 20% στο τμήμα των συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

Η απόφαση του ΣτΕ και η κρίσιμη συγκυρία κατά την οποία ανακοινώθηκε αποτελεί δίκοπο μαχαίρι για την κυβέρνηση. Αφενός, θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα ισχυρό όπλο για την κυβέρνηση, που διαπραγματεύεται με τους θεσμούς τόσο της κατάργηση της ρήτρας, όσο και την μη περαιτέρω περικοπή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.

Αφετέρου, όμως, η πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 1,2 με 1,5 δισ. ευρώ βάζει φωτιά στη διαπραγμάτευση, καθώς οι θεσμοί θα ζητήσουν ισοδύναμα μέτρα ώστε να μην τιναχθούν στον αέρα οι συζητήσεις, αλλά και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Κι' αυτό παρά το γεγονός ότι δεν ισχύει αναδρομικότητα.

Σε τι αφορά η απόφαση

Αυτό που σύμφωνα με την απόφαση κρίθηκε αντισυνταγματικό, είναι η επιβολή της εισφοράς του νόμου 4093/2012 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016".

Πρόκειται για ειδικές εισφορές που επιβλήθηκαν από την 1/1/2013 και εφεξής και αποφέρουν σημαντικά έσοδα στα Ταμεία. Οι ειδικές αυτές εισφορές, οδήγησαν σε μειώσεις συντάξεων οι οποίες καταβάλλονται μεμονωμένες ή αθροιστικά (κύρια και επικουρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ) για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος - αναπηρίας - θανάτου) και από οποιαδήποτε πηγή, δηλαδή από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, καθώς και από κάθε άλλη πηγή.

Η μείωση, επιβάλλεται στο σύνολο της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης ή μερίσματος που το άθροισμά τους υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ το μήνα, μετά την παρακράτηση των εισφορών Αλληλεγγύης στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις.

Πόσες ήταν οι μειώσεις

Αναλυτικά, από 1η Ιανουαρίου του 2013, βάσει των διατάξεων του νόμου που αναμένεται να κρίθηκαν αντισυνταγματικές, οι καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις μειώθηκαν ως εξής:

- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, κατά ποσοστό 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.

- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.

- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.

- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.

Η απόφαση του ΣτΕ δεν υπεισέρχεται στην επιβολή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις, όπως προβλέπεται στο νόμο 4052 του 2012 που καθορίζει τη λειτουργία του ΕΤΕΑ, την οποία όμως οι δικαστές χαρακτηρίζουν άδικη και καλούν την κυβέρνηση να λάβει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ήδη, τον Ιούλιο του 2014 το υπερεπικουρικό των μισθωτών, βάσει αυτής της διάταξης οδηγήθηκε στην απόφαση να «κόψει» τις συντάξεις οριζόντια, κατά 5,2% σε όλους τους συνταξιούχους του.

Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, η ρήτρα αυτή θα καταργηθεί.

ΠΗΓΗ: Euro2day.gr