Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του Ιουνίου σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του Ιουνίου σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ
Την ερχόμενη Τρίτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων συνταξιούχων του ΙΚΑ και του Δημοσίου οι συντάξεις του μηνός Ιουνίου 2015 ενω για τον ίδιο μήνα οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ θα πληρωθούν στις 2 Ιουνίου ημέρα Τρίτη.

Επίσης με την πληρωμή των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2015 (κατάθεση την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου 2015 (Πέμπτη 28 Μαίου ) θα πληρωθούν:

Πολιτικοί συνταξιούχοι:

1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο) -πρωτόκολλα μέχρι 31/12/2014

2) Υπουργείο Παιδείας (Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΑΕΙ) -πρωτόκολλα μέχρι 24/07/2014 (όχι όλα)

3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙ -πρωτόκολλα μέχρι 31/12/2014

4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο) -πρωτόκολλα μέχρι 31/12/2014

Για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχ. Ταμιευτηρίου περ. δ της παρ.18α του αρθρου 4 του Ν.4151/2013 ισχύει άλλη σειρά.

5) Υπουργείο Παιδείας (Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ - εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΤΕΙ) -πρωτόκολλα μέχρι 31/07/2014

Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών:

1) Υπάλληλοι νοσοκομείων - πρωτόκολλα μέχρι 5/11/2014

(Από παραδρομή η αντίστοιχη ημερομηνία για την πληρωμή του μηνός Μαΐου 2015 αναγράφηκε ότι θα πληρωθούν πρωτόκολλα μέχρι 15-11-2014 αντί της σωστής ημερομηνίας 15-10-2014)

2) Υπάλληλοι ΟΤΑ - πρωτόκολλα μέχρι 30/11/2014

3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών - πρωτόκολλα μέχρι 20/12/2014

4) Ιερείς - πρωτόκολλα μέχρι 20/12/2014


Επισημαίνεται ότι ορισμένες υποθέσεις που φέρουν πρωτόκολλα των παραπάνω ημερομηνιών και “χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης” είναι προς επεξεργασία και οι συντάξεις που σχετίζονται με αυτές δεν θα πληρωθούν με τη σύνταξη του μηνός Ιουνίου 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ