Σε ισχύ από σήμερα τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια του ΙΚΑ

Σε ισχύ από σήμερα τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια του ΙΚΑ
Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το «ηλεκτρονικό κατασχετήριο» για οφειλέτες του ΙΚΑ που δεν μπαίνουν σε ρύθμιση, ως μέτρο πίεσης ώστε οι οφειλέτες να ενταχθούν και να εισρεύσει χρήμα στα Ταμεία.

Το ΙΚΑ έχει ετοιμάσει το μηχανισμό για να προχωρά άμεσα σε κατασχέσεις λογαριασμών μέσω τραπεζών και είναι έτοιμο να τον εφαρμόσει ενόσω «τρέχει» η προθεσμία για την ένταξη των 510.000 οφειλετών του στη νέα -ευνοϊκή για όλους- ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως προβλέπεται στην ίδια απόφαση, τα κατασχετήρια θα συνοδεύονται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερών πριν από την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετήριου εγγράφου.

Επίσης, στο ηλεκτρονικό κατασχετήριο θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένα, μοναδικά στοιχεία. Αυτά είναι το ειδικό πρωτόκολλο κόμβου του ΚΕΑΟ, ο τριψήφιος αριθμός του πιστωτικού ιδρύματος, η ημερομηνία του κατασχετηρίου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του οφειλέτη μαζί με το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και την επωνυμία του, αλλά και το συνολικό ποσό του κατασχετηρίου.

Η άρση της κατάσχεσης, μερικής ή και ολικής καθώς και η συμπληρωματική δήλωση τρίτου δεν εντάσσονται προς το παρόν στην ηλεκτρονική διαδικασία, και θα γίνονται χειρόγραφα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ