Δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όσοι ασφαλισμένοι προχωρήσουν σε αναγνώριση εργασιακού χρόνου

Δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όσοι ασφαλισμένοι προχωρήσουν σε αναγνώριση εργασιακού χρόνου
Σύμφωνα με γενικό έγγραφο του ΙΚΑ, ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς ασφαλισμένου και εργοδότη και ενεργοποιείται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Επίσης, εργαζόμενοι στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις της Νάουσας που απολύθηκαν έως τα τέλη του 2008 και έλαβαν εισοδηματική ενίσχυση, το χρονικό διάστημα της ενίσχυσης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης.

Σε άλλο έγγραφο του ΙΚΑ τονίζεται ότι συγκεκριμένος χρόνος δεν συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των πλασματικών χρόνων ασφάλισης, που μπορεί να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι αν το επιθυμούν και ο οποίος ανέρχεται στα 7 έτη. Το ίδιο ισχύει και για όσους εργαζόμενους της ΕΑΣ, έκαναν χρήση ανάλογων διατάξεων.