ΙΚΑ: Στο 100% τα πρόστιμα για τη μη δήλωση απασχόλησης συνταξιούχου

ΙΚΑ: Στο 100% τα πρόστιμα για τη μη δήλωση απασχόλησης συνταξιούχου
«Τσουχτερά» πρόστιμα σε όσους συνταξιούχους απασχολούνται χωρίς να το έχουν δηλώσει, ετοιμάζει το ΙΚΑ με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε.

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο, όταν το ΙΚΑ εντοπίζει συνταξιούχουςαπασχολούνται χωρίς να το έχουν δηλώσει, θα τουςεπιβάλει το 100% του προστίμου, με προσαύξηση 4,56% σε ετήσια βάση.

Υπογραμμίζεται ότι η μείωση κατά 50% του καταλογιστέου ποσού που προέβλεψε ο ν. 4316, ίσχυε για όσους είχαν αναλάβει εργασία μέχρι τις 24/12/2014 και δεν το είχαν δηλώσει έως την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 23/12/14.

Με αυτό το δεδομένο, οι αδήλωτα εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα καλούνται να πληρώνουν τα ποσά τα οποία έπρεπε να τους είχαν παρακρατηθεί, με βάση τη νομοθεσία, τα δε Ταμεία να συμψηφίζουν τα ποσά αυτά με μελλοντικές συντάξεις μέχρι του ύψους του 1/4 της σύνταξης.