Τι αλλάζει από 1η Φεβρουαρίου στον τρόπο επιστροφής εισφορών

Τι αλλάζει από 1η Φεβρουαρίου στον τρόπο επιστροφής εισφορών
Αλλαγές στον τρόπο επιστροφής εισφορών προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, από την 1η Φεβρουαρίου 2015, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, αποφάσισε η διοίκηση του ΟΑΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η διαδικασία της ψηφιοποίησης ασφαλιστικών φακέλων και του δικαιώματος επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από τα Περιφερειακά Τμήματα.

Σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr, ο ΟΑΕΕ σε σχετική εγκύκλιό του τονίζει ότι η ψηφιακή απεικόνιση εργασιών έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση των Υπηρεσιών, την άμεση πρόσβαση στον «ηλεκτρονικό» φάκελο του ασφαλισμένου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προαναγγέλλει επίσης ότι η συνεπής και συστηματική καταχώρηση των εργασιών στην εφαρμογή καταγραφής ασφαλιστικού βίου (σχόλια), θα αντικαταστήσει σύντομα στην καθημερινή πρακτική το φυσικό φάκελο.

Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του τρόπου καταβολής των επιστρεφόμενων ποσών, τονίζεται ότι με τη νέα διαδικασία:

Α. Καταργείται η έκδοση επιταγών.

Β. Ενιαιοποιούνται και ψηφιοποιούνται τα έντυπα αποφάσεων.

Γ. Η πληρωμή πραγματοποιείται με πίστωση του Τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

Δ. Αυτοματοποιείται η δημιουργία σχολίου.

Για την ενιαία εφαρμογή της νέας διαδικασίας επιστροφής εισφορών από τα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού, παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες:

1. Η υποβολή αιτήματος και ο έλεγχος των προϋποθέσεων επιστροφής εισφορών, εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με προηγούμενες εγκυκλίους και έγγραφα του ΟΑΕΕ.

2. Θα πρέπει να ζητείται ο Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου.

3. Η έκδοση απόφασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Έχει δημιουργηθεί ενιαίο έντυπο απόφασης για όλες τις περιπτώσεις επιστροφών.

4. Δημιουργούνται αυτόματα πλήρη σχόλια στις περιπτώσεις «Πίστωσης» του λογαριασμού του δικαιούχου ή «Απόρριψης» της πληρωμής.

5. Προβλέπεται δυνατότητα εκ νέου προώθησης της πληρωμής στις περιπτώσεις «Απόρριψης».

6. Η πίστωση Τραπεζικών λογαριασμών πραγματοποιείται την 15η μέρα κάθε μήνα.