ΑΤΕ Ασφαλιστική: Νέο πρόγραμμα για τους Οικονομικούς Μετανάστες

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Νέο πρόγραμμα για τους Οικονομικούς Μετανάστες
Eνα νέο πρόγραμμα για τους οικονομικούς μετανάστες σχεδίασε η ΑΤΕ Ασφαλιστική.


Πρόκειται για το Πρόγραμμα Κλάδου Προσωπικού Ατυχήματος «Ξένιος Δίας», με το οποίο παρέχεται πλήρης ασφάλιση ασθενείας σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής.
Το Πρόγραμμα «Ξένιος Δίας» της ΑΤΕ Ασφαλιστικής:
• Απευθύνεται, αποκλειστικά σε πολίτες τρίτων χωρών, ηλικίας 3 μηνών ως και 65 ετών,
• Εντάσσεται στον Κλάδο Προσωπικού Ατυχήματος,
• Είναι ετησίως ανανεούμενο,
• Υποστηρίζεται από Ηλεκτρονική Αίτηση, ενώ
• Παρέχει δυνατότητα Άμεσης Εξόφλησης και Έκδοσης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, σε πραγματικό χρόνο.
Ασφαλιστικές Καλύψεις Προγράμματος «Ξένιος Δίας»
Αναφορικά με τις ασφαλιστικές του καλύψεις το Πρόγραμμα «Ξένιος Δίας» της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, παρέχει:
1. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα. Καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο ποσό €15.000,00.
2. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα. Καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο ποσοστό (%) ποσού €15.000,00, βάσει αντίστοιχου πίνακα που περιέχεται στους Γενικούς Όρους ασφάλισης του Προγράμματος.
3. Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα ή Ασθένεια. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών ανέρχεται σε ποσό €1.500,00 ετησίως, με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.
4. Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη. Το ανώτατο ύψος των καλυπτόμενων παροχών ανέρχεται σε ποσό €10.000,00 ετησίως, με ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου. Καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο το 80% των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, καθώς και τα έξοδα τροφής και δωματίου για νοσηλεία, με ανώτατη μέχρι και Β' θέση (δίκλινο δωμάτιο). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που, χρησιμοποιηθεί Δημόσιο Νοσοκομείο, ή τρίτος ασφαλιστικός φορέας καλύψει ύψος εξόδων μεγαλύτερο ή ίσο του 20%, τότε μηδενίζεται το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου.