Εξώδικο ΙΣΑ στο ΤΣΑΥ για τα χαμένα πιστοποιητικά

Εξώδικο ΙΣΑ στο ΤΣΑΥ για τα χαμένα πιστοποιητικά
Εξώδικο κατά του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ έστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) για τα μεγάλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους ασφαλισμένους γιατρούς και τις οικογένειες τους εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν χαθεί με υπαιτιότητα του Ταμείου, πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ασφαλιστική ικανότητα τους και την θεώρηση των βιβλιαρίων τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ στην ανακοίνωση του, κατά τη συνεδρίασή του της 15-1-2015 ενημερώθηκε ότι εξαιτίας προβλημάτων στην οργάνωση και διαχείριση των μητρώων του Ταμείου, έχουν απολεσθεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις ακόμη και πτυχία ή άδειες ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλα έγγραφα βάσει των οποίων οι ιατροί μέλη μας ελάμβαναν ασφαλιστική ενημερότητα και είχαν την ιδιότητα του ασφαλισμένου και υγειονομική περίθαλψη κατά τα προηγούμενα έτη.

Παρά την προφανή υπαιτιότητα του Ταμείου, καλούνται, και έτσι ταλαιπωρούνται, οι ιατροί μέλη του ΙΣΑ να τα ανακτήσουν και να τα προσκομίσουν εκ νέου, προκειμένου να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Επίσης κατά το τρέχον διάστημα υπάρχει σοβαρή δυσλειτουργία στη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων ιατρών, οι οποίοι κινδυνεύουν, οι ίδιοι όπως και τα μέλη των οικογενειών τους, μένοντας χωρίς υγειονομική περίθαλψη.

Ενόψει όλων των παραπάνω, ο ΙΣΑ καλεί το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ να λάβει όλα τα μέτρα για την εξυπηρέτηση των μελών του επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός του για τυχόν ζημία ή βλάβη ιατρού μέλους του ή μέλους της οικογενείας του εξαιτίας των προβλημάτων στη λειτουργία του ταμείου , ειδικότερα εφόσον εξαιτίας όλων των παραπάνω ζητημάτων ήθελε θεωρηθούν ανασφάλιστοι και αποστερηθούν των αναγκαίων θεραπευτικών μέσων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΕΔΩ