ΕΟΠΥΥ: Επιστρέφει στους ασφαλισμένους του τις δαπάνες νοσηλείας τους

ΕΟΠΥΥ: Επιστρέφει στους ασφαλισμένους του τις δαπάνες νοσηλείας τους
Οι δαπάνες νοσηλείας που καταβλήθηκαν από τους ασφαλισμένους σε παρόχους του Οργανισμού που πραγματοποιούσαν επίσχεση το διάστημα 1/12/2014 ως 10/12/2014, θα πληρωθούν με απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Δημήτρη Κοντού.

Έτσι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να υποβάλλουν για το διάστημα της επίσχεσης των συμβεβλημένων Παρόχων Υγείας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα τμήματα παροχών του Ιδρύματος και για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις θα προχωρήσουν στην εκκαθάριση μόνο για το διάστημα της επίσχεσης και θα αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.