Σε 40 ημέρες 30.000 οφειλέτες ρύθμισαν χρέη 340 εκατ. ευρώ

Σε 40 ημέρες 30.000 οφειλέτες ρύθμισαν χρέη 340 εκατ. ευρώ
Αισιόδοξα μηνύματα στέλνει η σταθερή ροή ένταξης των ασφαλισμένων στη νέα ρύθμιση. Ήδη, πάνω από 30.000 ασφαλισμένοι – οφειλέτες έχουν ενταχθεί στο νέο σχήμα, ρυθμίζοντας συνολικό ποσό οφειλών 340.000.000 €.

Η ανταπόκριση αυτή, απεικονίστηκε στα έσοδα 6ου διμήνου 2014 που είναι ελαφρά αυξημένα, έναντι του προηγουμένου διμήνου.

Tο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προσκαλείτους ασφαλισμένους – οφειλέτες του ΟΑΕΕ να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, με τους ακόλουθους όρους:

- εξόφληση έως και σε 100 δόσεις

- υψηλά ποσοστά εκπτώσεων στα τέλη καθυστέρησης

- αυξημένες δυνατότητες επανένταξης

- μειωμένο επιτόκιο

Σημειώνεται ότι η ένταξη στη ρύθμιση εξασφαλίζει:

- ασφαλιστική ενημερότητα

- παροχές περίθαλψης

- συνταξιοδοτική προοπτική

Πρέπει να αναφερθεί ότι με την ένταξη και τήρηση των όρων της ρύθμισης, παρέχεται στον ασφαλισμένο η δυνατότητα κατάταξης σε μία ή και σε δυο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες, καθιστώντας δυνατή την καταβολή τόσο των τρεχουσών εισφορών, όσο και της δόσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τέλος σημειώνεται ότι η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση είναι έως τις 31/03/2015.