Στη σύνταξη στα μέσα της χρονιάς όσοι έχουν γεννηθεί το 1948

Στη σύνταξη στα μέσα της χρονιάς όσοι έχουν γεννηθεί το 1948
Στα μέσα του 2015 αναμένεται να ξεκινήσει από τον ΟΓΑ η χορήγηση συντάξεων στους ασφαλισμένους αγρότες που έχουν γεννηθεί το 1948. Πάντως, και φέτος θα ισχύσει η μείωση κατά 4% του ποσού της βασικής σύνταξης. Ωστόσο, αυτό το ποσό αναπληρώνεται από την κύρια σύνταξη (για την οποία ο αγρότης καταβάλλει εισφορές).

Πρόκειται για εφαρμογή του νόμου 2458 του 1997 που τέθηκε σε ισχύ το 2003 και θα ολοκληρωθεί το 2026 με -4% κάθε χρόνο. Ηδη από τη διοίκηση του ΟΓΑ έχει αποσταλεί επιστολή ώστε οι 66χρονοι αγρότες (γεννηθέντες το 1948) να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Με βάση τη νομοθεσία, οι ασφαλισμένοι που έχουν χρόνο ασφάλισης μόνο στον ΟΓΑ, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους εφόσον έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και έχουν λάβει την προαναφερόμενη επιστολή, την οποία και θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και επιθυμούν να συνυπολογιστεί ο χρόνος αυτός για τη συνταξιοδότησή τους με διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους τον μήνα που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους. Ουσιαστικά πρόκειται για το ξεπάγωμα των συντάξεων που χορηγεί ο ΟΓΑ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΟΓΑ τα έτη 2013 και 2014 είχε σταματήσει να χορηγεί συντάξεις (λόγω του Μνημονίου 2 που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο 2012 και τέθηκε σε ισχύ από 1-1-2013 και είχε ανεβάσει, μεταξύ άλλων, την ηλικία από τα 65 στα 67 έτη).

Οσοι λοιπόν αγρότες συνταξιοδοτήθηκαν το 2012 ήταν γιατί είχαν γεννηθεί το 1947 (ανεξαρτήτως ημερομηνίας γεννήσεως). Οσοι είχαν γεννηθεί μέσα στο 1948 έπρεπε να περιμένουν τη συμπλήρωση των 67, που σήμαινε βέβαια και 2 έτη καταβολή εισφορών, ενώ η μείωση της βασικής σύνταξης για τους γεννηθέντες το 1948 ανέρχεται σε 12%, όταν οι συνταξιούχοι γεννηθέντες το 1947 είχαν να αντιμετωπίσουν μείωση 4%.

Ποιες οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι:

[Α] Nα έχει ο γεννηθεί το 1948 ο αγρότης και να έχει ασφαλιστεί για 15 έτη τουλάχιστον.

[Β] Να έχει εξοφλήσει τις εισφορές του στον ΟΓΑ εμπρόθεσμα.

[Γ] Να υποβάλει στον ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αίτηση για σύνταξη.

[Δ] Επίσης, να έχουν πληρωθεί οι οφειλόμενες εισφορές μέχρι και το α’ εξάμηνο του έτους 2014.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καταβολή των εισφορών για το β’ εξάμηνο είναι προαιρετική.

Οι ασφαλισμένοι, που έχουν χρόνο ασφάλισης μόνο στον ΟΓΑ, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, εφόσον έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και έχουν λάβει την προαναφερόμενη επιστολή, την οποία και θα επισυνάψουν.

Οι ασφαλισμένοι, που έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και επιθυμούν να συνυπολογισθεί ο χρόνος αυτός για τη συνταξιοδότησή τους με διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το μήνα που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Η αίτηση υποβάλλεται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης

Προκειμένου να λάβεις την σύνταξή σου θα πρέπει:

1. Nα έχεις ασφαλιστεί για δέκα πέντε (15) έτη τουλάχιστον.

2. Να εξοφλήσεις τις εισφορές σου στον ΟΓΑ εμπρόθεσμα. Η ειδοποίηση – απόδειξη καταβολής εισφοράς, που έχεις λάβει, περιλαμβάνει τις οφειλόμενες εισφορές μέχρι και το Α΄ εξάμηνο 2014 και την εισφορά του Β΄ εξαμήνου 2014, η εξόφληση της οποίας, πριν τη λήξη της, είναι προαιρετική. Ο ΟΓΑ προτείνει να εξοφλήσεις και την εισφορά του Β΄ εξαμήνου του έτους 2014 για να λάβεις νωρίτερα τη σύνταξή σου.

3. Να υποβάλεις στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας σου αίτηση για σύνταξη. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Την τελευταία απόδειξη πληρωμής των εισφορών σου.

β. Αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεών σου, των οικονομικών ετών 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 (έντυπο Ε1) και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ.

γ. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητάς σου και του/της συζύγου σου.

δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ε. Την επιστολή που κρατάς στα χέρια σου.

στ. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού, Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. με πρώτο όνομα το δικό σου και ενός συνδικαιούχου, από το οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός ΙΒΑΝ.

ζ. Αν έχεις χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα ασφάλισης μπορείς να ζητήσεις προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Τη βεβαίωση που θα πάρεις θα την καταθέσεις μαζί με την αίτησή σου για συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ.

Σημειώνουμε ότι κατά περίπτωση, απαιτούνται και άλλα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση, για τα οποία θα ενημερωθείς από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας σου.

Επισημάνσεις

1. Αν έχεις χρόνο ασφάλισης και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) και επιθυμείς να συνυπολογισθεί ο χρόνος αυτός για τη συνταξιοδότησή σου από τον ΟΓΑ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, θα πρέπει να υποβάλεις την αίτησή σου :

- στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ με τα διακριτικά ΔΓ

- το μήνα που συμπληρώνεις το 67ο έτος της ηλικίας σου και όχι ενωρίτερα, για να μην χάσεις δικαιώματα κατά τη χορήγηση της σύνταξής σου.

2. Αν έχεις χρόνο ασφάλισης, εκτός από τον ΟΓΑ και σε χώρα – μέλος της Ε.Ε (Γερμανία Βέλγιο κ.λπ.) ή χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας (Η.Π.Α, Καναδά, Αυστραλία, κ.λπ.), παρακαλείσαι να χρησιμοποιήσεις τα ειδικά έντυπα αιτήσεων για σύνταξη Ε.Ε./Διμερών Συμβάσεων, τα οποία είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr/# Ψηφιακά έντυπα).

Σημειώνουμε ότι οι αιτήσεις Ε.Ε./Διμερών Συμβάσεων αποστέλλονται αποκλειστικά στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ στην Αθήνα.