Τέλος στο αλαλούμ με τους μπλοκάκηδες μισθωτούς και τον ΟΑΕΕ

Τέλος στο αλαλούμ με τους μπλοκάκηδες μισθωτούς και τον ΟΑΕΕ
Διόρθωσε τη γκάφα με τους μισθωτούς που ταυτόχρονα είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες το Υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα μετά την ψήφιση του νόμου 4254/2014 ο οποίος προέβλεπε ότι δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα και άρα απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ έχουν μόνο οι μισθωτοί (νέοι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993) με 25 ημέρες εργασίας το μήνα επικράτησε στην κυριολεξία αλαλούμ.
Και αυτό διότι ο ΟΑΕΕ κινούμενος με το γράμμα του νόμου επέβαλε την καταβολή εισφορών σε μισθωτούς πλήρης απασχόλησης σε περιπτώσεις ασθενείας , άδειας εγκυμοσύνης ή ακόμα και απεργίας.
Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά τιμωρούσε με την καταβολή εισφορών ακόμα και την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων σε απεργία με αποτέλεσμα ουσιαστικά να τίθενται ζητήματα ακόμα και Συνταγματικότητας του νόμου. Το γεγονός είχε προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες πολλών μισθών πλήρους απασχόλησης που είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες και συνεχείς προστριβές με το προσωπικό των υποκαταστημάτων του ΟΑΕΕ.
Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Αντώνης Μπέζας πρώτον επιλύεται και αναδρομικά (από 6 Απριλίου 2014) που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4254 καθώς προβλέπεται ότι στους ασφαλισμένους αυτούς στους οποίους είχε χορηγηθεί εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε. έως και τις 6.4.2014 με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, όπως αυτές ίσχυσαν μέχρι τη συμπλήρωση τους από τις διατάξεις του Ν. 4254/2014, η προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. και της απόφασης αυτής εξετάζεται μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσης.
Επίσης προβλέπεται ότι η προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.A.M. δεν εξετάζεται για τον μήνα κατά τον οποίο γίνεται η πρόσληψη, καθώς και για τον μήνα κατά τον οποίο λήγει η εργασία και η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. Για τους ενδιάμεσους μήνες της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση της πραγματοποίησης των 25 ημερών ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα που ο μισθωτός απουσιάζει από την εργασία του με επιδότηση λόγω ασθενείας ή τακτικής ανεργίας ή λόγω άδειας κυήσεως, λοχείας ή γονικής άδειας ανατροφής τέκνων ή λόγω εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών, ή λόγω απεργίας.
Ειδικά κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους και προκειμένου για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση των 25 ημερών ασφάλισης, εφόσον ο εργαζόμενος έχει πραγματοποιήσει τον κατά περίπτωση πλήρη αριθμό ημερών ασφάλισης του μήνα αυτού.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ