Οκτώ εκατ. ευρώ για "Βοήθεια στο Σπίτι"

Οκτώ εκατ. ευρώ για  "Βοήθεια στο Σπίτι"
Το ποσό των οκτώ εκατ. ευρώ κατανέμει για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» το υπουργείο Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς

Πόρους των δήμων.
Το ποσό κατανέμεται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των υπουργείων Εργασίας, Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της ΕΕΤΑΑ.