Ηλεκτρονικά η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες του ΟΑΕΕ

Ηλεκτρονικά η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες του ΟΑΕΕ
Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται στο εξής, η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και τα προστατευόμενα μέλη τους που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον Οργανισμό.


Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, Ν.4254/2014, με την οποία διασφαλίζεται κάλυψη από πλευράς παροχών περίθαλψης, των ανασφάλιστων πολιτών.
Ο ίδιος νόμος προβλέπει, ότι δικαιούνται παροχές ασθενείας σε είδος έως 28.2.2015, όσοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ διέκοψαν ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη, 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
Σε ανακοίνωση του ΟΑΕΕ, αναφέρεται, με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με ηλεκτρονικό τρόπο, εξασφαλίζεται η ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ασφάλεια των δεδομένων, η ουσιαστική παρακολούθηση της υλοποίησης του νόμου. Επισημαίνεται επίσης, ότι είναι υποχρεωτική η εκκαθάριση της δήλωσης για εισοδήματα του 2013.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ