Συντάξεις για ...κακούργημα!!!!!

Συντάξεις για ...κακούργημα!!!!!
Την ώρα που το δημόσιο επιδίδεται σε ανηλεές κυνήγι συντάξεων που καταβάλλονται σε νεκρούς και γενικότερα μη δικαιούχους φαίνεται να μην επιδεικνύει την ίδια επιμέλεια για συντάξεις που καταβάλλονται αλλά το ύψος τους δεν έχει προσδιοριστεί με την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα όπως είχαν αποκαλύψει τα«Παραπολιτικά»υπάρχουν περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν συντάξεις υψηλότερες από εκείνες που δικαιούνται με αποτέλεσμα την οικονομική αιμορραγία του δημοσίου. Η αποκάλυψη των«Π»ότι δεν επεστράφησαν29.551,31ευρώαχρεωστήτωςκαταβληθείσες αποδοχές από τονέκπτωτο προϊστάμενο Γενικής Δ/νσεωςτουυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γ.Γκαβαλέκα, ήδη ερευνάται από τη δικαιοσύνη η οποία έχει διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση αλλά η υπόθεση φαίνεται να έχει και συνέχεια. Αυτό προκύπτει από βαριές καταγγελίες που έχουν γίνει προς τον πρωθυπουργό, τονυπουργό διοικητικής Μεταρρύθμισης, το γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, τον Υπουργό Οικονομικών,και την προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Αθηνών κα ΠαναγιώταΦάκου.

Οι καταγγελίες που έχουν περιέλθει σε γνώση των«Π»και αφορούν σε κακουργηματικές πράξεις γίνονται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΓιώργο Μπακαγιάννηο οποίος μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη δικαιώθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας το 2013 αναδρομικά από το 2006 και τοποθετήθηκε στη θέση αυτή με άμεση συνέπεια να οφείλει η διοίκηση με βάση το νόμο να κηρύξει έκπτωτουςόλους όσους θήτευσανστο μεσοδιάστημα στη θέση αυτή. Η υπόθεση αφορά τρεις υπαλλήλους στελέχη τουυπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα η διοίκηση του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμωνόφειλε:

«Α) Να καταγράψειστην απόφαση τοποθέτησής μου τις ανακλήσεις, μεταξύ άλλων, τωνπαράνομωνπλέον διοικητικώνπράξεωνυπέρ των ανωτέρω τριώνέκπτωτων (υπαλλήλων), με τις οποίες είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνηςΓενικής Δ/νσεωςκαι απέλαβαν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα ευεργετήματα, όπωςτιςπροσαυξημένεςαποδοχές, αλλάκαι της εν συνεχείαπροσαυξημένης συνταξιοδότησης των δύο πρώτων.

Β) Να ζητήσει, αμελλητί,τις διαφορές αποδοχών των τριώνανωτέρω,μεταξύ των εισπραχθέντων αποδοχώνωςπροϊσταμένωνΓενικής Δ/νσηςκαι πρότερης ισχύουσαςυπηρεσιακής τους κατάστασης, ωςαχρεωστήτωςκαταβληθέντων σε αυτούς.

Γ) Να ενημερώσει τονσυνταξιοδοτικόφορέατων δύο πρώτων έκπτωτων προϊσταμένων, για την έγκαιρη αλλαγή της κατάταξή τους από συνταξιοδοτούμενουςΓενικούς Διευθυντέςσε απλούςσυνταξιοδοτούμενους υπαλλήλους του δημοσίου».

Όπως καταγγέλλει ο κ. Μπακαγιάννης δεν έγινε τίποτα από όλα αυτάκαι δύο εκ των τριών υπαλλήλων που θήτευσαν στο μεσοδιάστημα από το 2006 έως το 2012 ούτε τα χρήματα επέστρεψαν αλλά και συνεχίζουν να απολαμβάνουν συντάξεις θέσης Γενικού Διευθυντή ενώ ο τρίτος δεν έχει επιστρέψει τα επιδόματα θέσης που έλαβε ασκώντας θέση αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.Ο τρίτος δεν προκύπτει από την καταγγελία ότι συνταξιοδοτήθηκε ως Γενικός Διευθυντής.

Μάλιστα ο κ. Μπακαγιάννης ονοματίζει ως υπεύθυνους γιααυτό τοΓενικό Γραμματέα σωρεία στελεχών του Υπουργείου αλλά και την επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ.Επιπλέον επισημαίνει ότι δεν γνωρίζει αν σε αυτή την υπόθεση θα μπορούσε να έχει ενεργή ανάμιξη ο τελικόςδιατάκτηςΥπουργός Α.Α.Τ., κ.Τσαυτάρηςως ο πολιτικός προϊστάμενος των έξι πρώτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καταγγέλλων επισυνάπτει στις καταγγελίες του πλήθος εγγράφων μεταξύ των οποίων και τα αποδεικτικά ότι έλαβε μετά από την τελεσίδικη απόφαση τουΣτΕμε εντολή Υπουργού 93.500ευρώ, για αναδρομικές αποδοχές Γενικού Διευθυντήαπό 5-2-2006 έως και4-2-2009, καιχρηματικό ένταλματης Υπηρεσίας δημοσιονομικού Ελέγχουστο ΥΠ.Α.Α.Τ., ύψους 84.379,32 Ευρώγια αναδρομικές αποδοχές Γενικού Διευθυντή, ως δικαιούχο για το διάστημα5-2-2009 έως 3-5-2012, γιατο οποίο ποσόαναμένεται η θεώρησή του απότο πρώτο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα χρήματα αυτά βάσει νόμου θα έπρεπε να τα επιστρέψουν οι υπάλληλοι Γεώργιος Παπαβασιλείου και Γεώργιος Ζαχαρόπουλος που κατείχαν σε αυτή την περίοδο θέση Γενικού Διευθυντή αλλά και ο αναπληρωτής κατά τη θητεία του και συνταξιούχος σήμερα κ. ΑντώνηςΚουντούρηςκαθώς το δημόσιο ζημιώνεται με πλέον των 200.000 Ευρώ αφού τα χρήματα έχουν πληρωθεί δύο φορές.

Παράνομη χρήση γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ

Σημαντικότερο όμως είναι το ζήτημα των συντάξεων οι οποίες έχουν απονεμηθεί και θα λαμβάνονται εφ’ όρου ζωής αφού δεν ακολουθούνται οι προβλεπόμενεςδιαδικασίες στους κυρίους αυτούς και συγκεκριμένα σύμφωνα με την καταγγελία οι δύο πρώτοι απολαμβάνουν την μεγαλύτερη σύνταξη του Γενικού Διευθυντή χωρίς να το δικαιούνται.

Εν τω μεταξύ ο κ. Μπακαγιάννης σε άλλη καταγγελία του προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος εγείρει θέμα και για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επισημαίνοντας ότι γίνεται χρήση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έχει αναρτηθεί από τη Νομοτέλεια ΕΠΕαλλά έχει στη συνέχεια αναιρεθεί με νεώτερη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η οποία δεν ενημερώθηκε από την Νομοτέλεια ούτε και αντικαταστάθηκε. Η Νομοτέλεια είναι Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών από την οποία αντλούν πληροφόρηση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην απονομή δικαιοσύνης και στην καταγγελία του προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο κ. Μπακαγιάννης τονίζει ότι υπάρχει και παράνομη χρήση της Γνωμοδότησης δεδομένου ότισε έγγραφο τουΝομικούΣυμβουλίουτουΚράτους με αριθμό πρωτοκόλλου4792/04-04-2014, σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα πρόσβασης υπέρ οποιουδήποτε τρίτουσεγνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. προ της αποδοχής τους αρμοδίως, αργείκαι δεν χορηγούνταιαντίγραφα εισηγήσεων , καθ’ όσονδεν επιτρέπεται από την διάταξη της παρ. 4τουάρθρου7του Ν. 3086/2002, όπως άλλωστε υποστηρίζεται και από το σκεπτικό της απόφασης της ολομέλειαςΣ.τ.Ε. 830/2010.

απο την εφημερίδα παραπολιτικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ