Ενοίκια: Όλες οι λεπτομέρειες για το μεγάλο…παζάρι ιδιοκτητών-ενοικιαστών

Στο τραπέζι «εδώ και τώρα» ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές για το κούρεμα των ενοικίων μέχρι το τέλος του χρόνου

Ενοίκια: Όλες οι λεπτομέρειες για το μεγάλο…παζάρι ιδιοκτητών-ενοικιαστών

Το κούρεμα θα είναι υποχρεωτικό για τον μήνα Σεπτέμβριο για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, των μεταφορών, της εστίασης, του πολιτισμού και του αθλητισμού και πολύ σύντομα θα έχουμε την νέα ΚΥΑ με τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας που θα δικαιούνται περικοπή ενοικίου κατά 40%. Κάπου εδώ όμως, τελειώνει το υποχρεωτικό κούρεμα και αρχίζει το… μεγάλο παζάρι. Αυτό θα πρέπει να γίνει εδώ και τώρα καθώς η μείωση του ενοικίου, όχι μικρότερη από 30% θα αφορά σε όλο το διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αν η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια ακολουθηθεί σωστά, ο ιδιοκτήτης θα κερδίζει υπό μορφή επιστροφής φόρου τα τρία από τα δέκα ευρώ που θα χάνει εξαιτίας του κουρέματος.

Με διάταξη του νέου νομοσχεδίου, προβλέπεται η επέκταση της φορολογικής επιστροφής του 30% και επί του ποσού της προαιρετικής μείωσης του συνολικού μισθώματος των επαγγελματικών μισθώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιες κατηγορίες μισθώσεων υπάγονται στη ρύθμιση περί προαιρετικής μείωσης ενοικίου, φαίνεται πάντως θα αφορά κυρίως τις εμπορικές επιχειρήσεις. Οι προυποθέσεις για την εφαρμογή της ρύθμισης σύμφωνα με την υπό ψήφιση διάταξη:

1. Να υπάρξει συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή για μείωση του μισθώματος τουλάχιστον κατά 30%, για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020.

2. Να υποβληθεί η συμφωνία αυτή στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τη δήλωση των στοιχείων μισθώσεων ακινήτων, και

3. Να καταβληθεί το υπόλοιπο μίσθωμα στον εκμισθωτή υποχρεωτικά εντός της συμφωνημένης προθεσμίας καταβολής του, και το πολύ εντός του μηνός τον οποίον αφορά.
Εκτός από τις παραπάνω επαγγελματικές μισθώσεις η προαιρετική μείωση τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος θα μπορεί ακόμη να συμφωνηθεί:

Α. Για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος κλπ. εργαζομένου στις ανωτέρω επιχειρήσεις, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας,

Β. Για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας και

Γ. Για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020.

Ο τρόπος, χρόνος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Τι θα «κερδίσουν» οι εκμισθωτές από τις προαιρετικές μειώσεις που θα συμφωνήσουν, εφόσον το επιθυμούν, με τους ενοικιαστές τους: Με την προτεινόμενη διάταξη, επεκτείνονται τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών, και στην προαιρετική μείωση του μισθώματος των παραπάνω κατηγοριών μισθώσεων κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή (φυσικού προσώπου και μόνον) και μισθωτή υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παραπάνω άρθρο. Αρα κερδίζουν:

* Τη φορολογική επιστροφή του 30% της μείωσης ενοικίου μέσω αυτόματου συμψηφισμού με επερχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος κλπ.) και

* Για πρώτη φορά, την εξάρτηση της μείωσης του ενοικίου από την προυπόθεση της έγκαιρης καταβολής του οφειλομένου μισθώματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ