Ποιοι πρέπει να σπεύσουν στις ΔΟΥ για να γλιτώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ

Ποιοι πρέπει να σπεύσουν στις ΔΟΥ για να γλιτώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ
Από το ερχόμενο Σάββατο θα αρχίσουν –εκτός απροόπτου- να ταχυδρομούνται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ στους οποίους θα ενσωματώνεται και το «χαράτσι» των ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να πληρώσουν τον μισό φόρο «εις ολόκληρον» μέσα σε 40 ημέρες από την παραλαβή του λογαριασμού. Όσοι εξαιρούνται, έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αποστείλουν το SMS στο 54160 μέχρι το τέλος Νοεμβρίου για να απαλλαγούν από την υποχρέωση πληρωμής της δεύτερης δόσης.

Στο σημερινό της φύλλο η «Ελευθεροτυπία» παρουσιάζει σχέδιο της υπουργικής απόφασης που θα υπογραφεί εντός των ημερών προκειμένου να ανάψει και επίσημα το πράσινο φως για να πληρωθεί το χαράτσι. Τα κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι τα ακόλουθα:

  • Υποχρεωτικά πληρώνεται ολόκληρο το ποσό (φόρος και αξία ηλεκτρικού ρεεύματος) μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού (σ.σ στην πραγματικότητα το μέγιστο διάστημα είναι 40 ημέρες)
  • Αν δεν καταβληθεί το ποσό, θα εκδίδεται άμεσα εντολή διακοπής του ρεύματος
  • Προβλέπεται χρονικό περιθώριο 20 ημερών από τη στιγμή που θα διακοπεί το ρεύμα προκειμένου ο φορολογούμενος να προσέλθει στη ΔΕΗ για να πληρώσει την οφειλή και να ξανασυνδεθεί το ρεύμα
  • Αν περάσει και το 20ήμερο, η εξόφληση του τέλους γίνεται μόνο στις εφορίες ενώ το αποδεικτικό πληρωμής που θα χορηγήσει η εφορία είναι απαραίτητο προκειμένου να γίνει η επανασύνδεση.

Όσοι υπάγονται στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, ανάπηροι) που δικαιούνται να πληρώσουν χαμηλότερο τέλος (0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό) ή και καθόλου τέλος, μπορούν να απευθύνονται στις Δ.Ο.Υ αν και εφόσον δεν έχουν στείλει το SMS στο 54160. Μέσω γραπτού μηνύματος, το μόνο που μπορούν να επιτύχουν πλέον είναι το να μην πληρώσουν τη δεύτερη δόση του ειδικού τέλους καθώς η πρώτη δόση, από την στιγμή που δεν εστάλη το SMS θα πρέπει να πληρωθεί κανονικά και μετά να γίνει η επιστροφή φόρου.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει κάποιος στην εφορία προκειμένου είτε να πληρώσει λιγότερα, είτε να μην πληρώσει τίποτα είναι τα ακόλουθα:

Πολύτεκνοι: Απαιτείται φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης 2011, το εκκαθαριστικό του ίδιου έτους (εφόσον έχει εκδοθεί) καθώς και το εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στον δικαιούχο του μειωμένου τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, τα τέκνα είναι προστατευόμενα, το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου είναι μέχρι 30.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσόν των 150.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000 ευρώ καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

Ανάπηροι: Για τους ανάπηρους ή τους υπόχρεους που βαρύνονται φορολογικά από ανάπηρο και οι οποίοι δικαιούνται μειωμένου συντελεστή, απαιτείται πιστοποιητικό αναπηρίας, φωτοτυπία της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2011 και εκκαθαριστικού καθώς και του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Από τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτουν ότι το ακίνητο τους ανήκει, το πρόσωπο που βαρύνει τον υπόχρεο είναι ανάπηρο, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσόν των 150.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000 ευρώ καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

Μακροχρόνια άνεργοι: Για την απαλλαγή μακροχρόνια ανέργων απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της φορολογικής δήλωσης και του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, από τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στον δικαιούχο του μειωμένου τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου είναι μέχρι 12.000 ευρώ προσαυξανόμενο με 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσόν των 150.000 ευρώ , προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000 ευρώ καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

Εφόσον υπάρχουν δικαιούχοι άνεργοι που δεν περιλαμβάνονται στις λίστες που θα στείλει η ΓΓΠΣ στις εφορίες, ώστε να χορηγήσουν τις απαλλαγές, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν βεβαίωση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα για την ανεργία. Για να χορηγηθεί η απαλλαγή αυτή απαιτείται ο δικαιούχος να ήταν άνεργος κατά τη 17η Σεπτεμβρίου 2011.

Η απαλλαγή παρέχεται για την κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία του δικαιούχου (κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου). Αν ο δικαιούχος της απαλλαγής ή του μειωμένου συντελεστή δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του 100% του ακινήτου, τότε η απαλλαγή ή ο μειωμένος συντελεστής παρέχεται για το ποσοστό του. Ο έλεγχος του ύψους της ακίνητης περιουσίας αφορά την αξία της περιουσίας του δικαιούχου (κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου) και όχι την αξία της ακίνητης περιουσίας της οικογένειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ