Οι 18 χρήσεις γης: Οι αλλαγές στις περιοχές αμιγούς κατοικίας

Οι 18 χρήσεις γης: Οι αλλαγές στις περιοχές αμιγούς κατοικίας
«Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένα σχέδιο από το οποίο εξαρτώνται όλα τα έργα που κατασκευάζονται» σημείωσε , σε ενημέρωση

προς τον Τύπο, ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, που τίθεται σε ψηφοφορία, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στο θερινό τμήμα της Βουλής. Στο νομοσχέδιο, το οποίο ικανοποιεί μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, μεταξύ άλλων, προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στις χρήσεις γης. «Ο στόχος της μεταρρύθμισης είναι να επικαιροποιηθούν οι προηγούμενοι σχεδιασμοί και να ξεκαθαριστούν αλληλεπικαλύψεις, ευθείες συγκρούσεις και ασάφειες, που είχαν σοβαρές συνέπειες για τον πολίτη, τη δημόσια διοίκηση, αλλά και τις επενδύσεις» δήλωσε ο κ. Ταγαράς.

Όπως έκανε γνωστό, τα επίπεδα σχεδιασμού μειώνονται από επτά σε τέσσερα, και δίνεται η αρμοδιότητα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις να εγκρίνουν τα νέα ρυμοτομικά σχέδια και τις τροποποιήσεις τους, προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία μέσα σε λίγους μήνες. Πλέον, τα σχέδια πόλεως καθίστανται τοπικά χωρικά σχέδια, καλύπτουν ολόκληρη την έκταση ενός δήμου και εκδίδονται με Προεδρικό Διάταγμα. Το ΥΠΕΚΑ προτίθεται να διατηρήσει τον ρόλο του συντονιστή στις χωροταξικές και πολεοδομικές αλλαγές, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, και τη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, συνδεδεμένης και με τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου αυτή να ενημερώνεται αυτόματα με οποιαδήποτε νέα πληροφορία.

Συγκεκριμένα,ανατροπή στην πολεοδόμηση με ουσιαστική κατάργηση των περιοχών αμιγούς κατοικίας. Τονομοσχέδιο καταργεί ένα καθεστώς που ίσχυε για πάνω από 25 χρόνια και απαγόρευε σε περιοχές αμιγούς κατοικίας άλλες χρήσεις.

Αναλυτικά το νομοσχέδιο που προβλέπει 18 είδη χρήσεων γης, αναφέρει για τις περιοχές όπου υπάρχει κατοικία:
Kατοικία (Κ1): Στις περιοχές που επιτρέπεται μόνο η κατοικία θα μπορούν να αναπτυχθούν εκθεσιακά κέντρα, τράπεζες, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων, επαγγελματικά εργαστήρια κτλ. Χρήση κατοικίας Κ1 δεν θα μπορούν να έχουν ιδιοκτησίες που βρίσκονται πάνω σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες, σε λεωφόρους και στο βασικό οδικό δίκτυο (π.χ. όσες βρίσκονται πάνω στη λεωφόρο Κηφισιάς).
Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2): Στις οικιστικές περιοχές με χαρακτήρα γειτονιάς προβλέπεται κατοικία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανά κτίριο. Σε αυτές τις γειτονιές θα επιτρέπονται επίσης χρήσεις κοινωνικής πρόνοιας, βρεφονηπιακοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρόνιων πασχόντων, κοινωφελείς ξενώνες, άσυλα, κτίρια εκπαίδευσης (σχολεία, φροντιστήρια κ.ά.), αθλητικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, ιατρεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα κ.ά.
Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ): Επιτρέπονται όλες οι χρήσεις των περιοχών κατοικίας επιπέδου γειτονιάς, αλλά… επεκτείνονται σε περισσότερα τετραγωνικά. Έτσι επιτρέπονται χρήσεις ειδικής εκπαίδευσης, γυμναστήρια, αθλητικές σχολές, βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων μουσεία, πινακοθήκες, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, εμπορικά καταστήματα κτλ. σε έκταση που μπορεί να φτάνει τα 1.500 τ.μ. Τα νοσοκομεία και τα ξενοδοχεία μπορεί να έχουν 100 κλίνες και οι καφετέριες, τα εστιατόρια και τα μπαρ να «απλώνονται» σε 400 τ.μ.
Περιλαμβάνονται επίσης χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, τουρισμού - αναψυχής - δεύτερης κατοικίας, εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου, χονδρικού εμπορίου, εγκαταστάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς, εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας, παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης, παραγωγικών δραστηριοτήτων πολεοδομικής εξυγίανσης, τεχνολογικού πάρκου, εμπορευματικού κέντρου, παραγωγικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης, ιδιαιτέρων χρήσεων, οροθετημένων οικισμών, κύριου οδικού δικτύου πόλεων.
Για τις οικιστικές περιοχές, οι οποίες προτείνονται προς πολεοδόμηση καθορίζονται εκ των προτέρων ανώτατα όρια συντελεστή δόμησης ως εξής:
* για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση κύριας κατοικίας ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,8.
* για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση πολεοδομικού κέντρου ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2.
* για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση τουρισμού - αναψυχής ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,6.
* για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση παραθεριστικής (δεύτερης) κατοικίας ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,4.
* για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,2.
Οι 18 χρήσεις γης οι οποίες επιτρέπονται από τον εν γένει χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθορίζονται σε κατηγορίες ως εξής:
1. Kατοικία (Κ1)
2. Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)
3. Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ)
4. Πολεοδομικό κέντρο (ΠΚ)
5. Τουρισμός – αναψυχή – παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία (ΤΑ)
6. Εγκαταστάσεις Κοινής ωφέλειας (ΚΩ)
7. Ελεύθεροι χώροι- Αστικό Πράσινο (ΠΡ)
8. Χονδρικό εμπόριο (ΧΕ)
9. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
10. Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ)
11. Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ)
12. Παραγωγικές δραστηριότητες πολεοδομικής εξυγίανσης (ΒΕ)
13. Τεχνολογικό πάρκο (ΤΠ)
14. Εμπορευματικό κέντρο (ΕΚ)
15. Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης (ΥΟ)
16. Ιδιαίτερες χρήσεις (ΙΧ)
17. Οριοθετημένοι οικισμοί (ΟΟ)
18. Κύριο Οδικό Δίκτυο Πόλεων (ΚΟΔ)