Από ώρα σε ώρα αρχίζει η ανταλλαγή ομολόγων

Από ώρα σε ώρα αρχίζει η ανταλλαγή ομολόγων

Τα ομόλογα που θα ανταλλαγούν προέρχονται από τα ομόλογα του PSI και λήγουν έως το 2042. 

Tο Ελληνικό Δημόσιο προχωρά στην ανταλλαγή υφιστάμενων ομολόγων ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ σύμφωνα με ανώτατη πηγή του υπουργείου Οικονομικών.

Ξεκινά σύμφωνα με πληροφορίες από ώρα σε ώρα η ανταλλαγή των ομολόγων που προέκυψαν μετά το PSI ονομαστικής αξίας 29,7 δισ. ευρώ, τα οποία λήγουν μεταξύ 2023 και 2042, με πέντε νέα ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας που θα λήγουν κι αυτά στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή θα είναι 5ετή έως 25ετή.

Οπως σημείωνε πηγή του ΥΠΟΙΚ με την ανταλλαγή αυτή το Δημόσιο αποσκοπεί στο να βελτιώσει τη ρευστότητα των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά και να διευκολύνει την επόμενη έξοδο στις αγορές.

Τα ομόλογα που θα ανταλλαγούν προέρχονται από τα ομόλογα του PSI και λήγουν έως το 2042.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ανταλλαγή θα γίνει με νέα ομόλογα 5,10,15 και 20ετούς διάρκειας. Το επιτόκιο των ομολόγων θα είναι σταθερό και θα προσδιοριστεί με τέτοιο τρόπο, προκειμένου η συναλλαγή να είναι ουδέτερη τόσο για τους ομολογιούχους όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο.