Eurobank Research: Το μερίδιο των επενδύσεων δεν εμφανίζει τάση ανάκαμψης

Eurobank Research: Το μερίδιο των επενδύσεων δεν εμφανίζει τάση ανάκαμψης
Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται, ωστόσο το μερίδιο των συνολικών επενδύσεων δεν εμφανίζει τάση ανάκαμψης,

επισημαίνει στο εβδομαδιαίο της έντυπο «7 ημέρες Οικονομία» η Eurobank Research. Αναφέρει, επίσης ότι η επιστροφή του μεριδίου των συνολικών επενδύσεων στα προ κρίσης επίπεδα είναι συμβατή με ποσοστιαίους ρυθμούς αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων τουλάχιστον 10%.

Σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2014, οι αναλυτές τονίζουν ότι είναι σύμφωνη με τους αντίστοιχους στόχους για το 2014, όμως, δεν επιτρέπεται χαλάρωση. «Και αυτό γιατί τα έσοδα είναι οριακά υψηλότερα του αντίστοιχου στόχου, ενώ μεγάλο μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος οφείλεται στη συγκράτηση των δαπανών. Αν οι δαπάνες προσεγγίσουν τους στόχους του προϋπολογισμού 2014, το πρωτογενές ισοζύγιο γίνεται ελλειμματικό και ίσο με το στόχο του προϋπολογισμού 2014» υπογραμμίζουν.

Οι αναλυτές σημειώνουν το γεγονός ότι, για τέταρτο συνεχόμενο εξάμηνο, η Ελλάδα υπερκαλύφθηκε ο στόχος απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, που έχει τεθεί στο πρόγραμμα σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, στο θέμα των επενδύσεων, επισημαίνουν ότι το μερίδιο των συνολικών επενδύσεων δεν εμφανίζει τάση ανάκαμψης. «Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας προς την πλευρά των επενδύσεων και των εξισορροπημένων εμπορικών ισοζυγίων χρειάζεται χρόνο και υψηλούς ρυθμούς αύξησης των επενδύσεων. Σήμερα, η αβεβαιότητα, το απόθεμα αναξιοπιστίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής που έχει συσσωρευτεί από το παρελθόν και η συρρίκνωση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αποτελούν τροχοπέδη προς αυτή την κατεύθυνση».

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2014, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, είναι ικανοποιητική, αλλά η πορεία των εσόδων δεν επιτρέπει περιθώρια χαλάρωσης, αναφέρουν οι αναλυτές της Eurobank.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, εάν τόσο οι πρωτογενείς δαπάνες όσο και τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν στο επίπεδο των αντίστοιχων στόχων του προϋπολογισμού 2014, η εικόνα δεν θα ήταν ικανοποιητική, αφού, σε αυτή την περίπτωση, το πρωτογενές ισοζύγιο γίνεται αρνητικό (πρωτογενές έλλειμμα) κατά 0,7 δισ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων, στο εξάμηνο του 2014, δεν είναι αρκετή, για να καλύψει την αύξηση των πρωτογενών δαπανών, αν αυτές ήταν στο επίπεδο που ορίζεται από τον προϋπολογισμό 2014. Είναι ενδιαφέρον, μάλιστα, το γεγονός ότι το πρωτογενές έλλειμμα, που υπολογίζουν, είναι αυξημένο κατά 0.1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο του προϋπολογισμού 2014 για το εξάμηνο (0,6 δισ. ευρώ).

Με άλλα λόγια, χωρίς τη συγκράτηση των δαπανών, το πρωτογενές ισοζύγιο θα ήταν λίγο χειρότερο από τον αντίστοιχο στόχο του προϋπολογισμού 2014 για το εξάμηνο. Αυτή η εξέλιξη είναι ικανοποιητική, αλλά δεν αφήνει σημαντικά περιθώρια για χαλάρωση τους επόμενους μήνες.

Οι αναλυτές της Eurobank θεωρούν πως η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ σε δημοσιονομική βάση για το 2014 είναι εφικτή, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μία σειρά από παράγοντες, όπως αυτός των δικαστικών αποφάσεων που υποχρεώνουν επιστροφές μισθών σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, κτλ.

Επισημαίνουν δε ότι υπάρχει μία σειρά από μεταρρυθμίσεις, που πρέπει να εφαρμοστούν τόσο στην πλευρά των εσόδων όσο και σε αυτή των δαπανών του προϋπολογισμού.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και:

- Η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων που μέχρι τώρα υπάγονταν στο υπουργείο Οικονομικών και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της.

- Η ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης, μέσω της αποφυγής πισωγυρίσματος σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί, μέχρι σήμερα, αλλά και μέσω της επίλυσης των προβλημάτων που είναι ήδη σήμερα γνωστά και επηρεάζουν αρνητικά την πορεία των εσόδων. Σημειώνουν ότι, όποια αλλαγή στους συντελεστές φορολογίας ή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχει διαρρεύσει στον Τύπο τις τελευταίες ημέρες, είναι αναγκαίο να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο και να μην επιβαρύνει τόσο των προϋπολογισμό και το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014 ή / και το ήδη γνωστό δημοσιονομικό κενό του 2015.

- Η αναθεώρηση του πλαισίου του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Σκοπός της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι η εξάλειψη των διαφορετικών εκείνων των ρυθμίσεων που οδηγούν είτε σε χαμηλή αποτελεσματικότητα του ΦΠΑ είτε σε αύξηση της φοροδιαφυγής.

- Η συνέχιση της μεταρρύθμισης στο συνταξιοδοτικό τομέα, ώστε να ενισχυθεί η μελλοντική βιωσιμότητα του και να βελτιωθεί σε όρους ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών και συντάξεων. Ήδη, στις προαπαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για την καταβολή της δόσης του 1,0 δισ. ευρώ για το τέλος Ιουλίου 2014 περιλαμβάνεται η μεταρρύθμιση στα ταμεία επικουρικών συντάξεων του δημοσίου, μέσω της ένταξης τους στο ενιαίο ταμείο επικουρικών συντάξεων, της ολοκλήρωσης των μελετών βιωσιμότητα στους και της λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της τελευταίας, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

- Η συνέχιση εξορθολογισμού των δαπανών για την υγεία, μέσω της περαιτέρω μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης. Η μείωση της τελευταίας μπορεί να επιτευχθεί με δράσεις, όπως η αύξηση της χρήσης των γενόσημων φαρμάκων, κτλ.

- Η αποπληρωμή των νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ και η λήψη μέτρων, ώστε να μην δημιουργηθούν νέες.

Οι μεταρρυθμίσεις που δίνουν έμφαση στη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας – και όχι μόνο αυτές, αφού εκκρεμούν ακόμη και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, κτλ – θα αποτελέσουν, σύμφωνα με την Eurobank, το κεντρικό σημείο της αξιολόγησης του Οκτωβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ