Eurobank: Για την καλύτερη αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ

Eurobank: Για την καλύτερη αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ
Βελτίωση στην απορρόφηση πόρων παρουσιάζει η Ελλάδα όσον αφορά τους διαθεσιμους πόρους των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων,

σημειώνει η Eurobank Research στο τεύχος του "7 Ημέρες Οικονομία".
Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) για την περίοδο 2014-2020. Το ποσό που προβλέπεται να διατεθεί ανέρχεται στα 15,35 δισ. ευρώ σε συνολική χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής (συν 4,2 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης), εκ των οποίων περίπου τα μισά θα διατεθούν για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα). Οι κύριες προτεραιότητες του προγράμματος είναιη προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, και ηαντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης με ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή ανεργία.

Σύμφωνα με την Eurobank, το κρίσιμο ζητούμενο σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 δεν είναι μόνο η βελτίωση της απορροφητικότητας αλλά η αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων ώστε να δημιουργηθεί μια νέα αναπτυξιακή βάση που θα συμβάλλει προς ένα ποιο εξωστρεφές αναπτυξιακό υπόδειγμα. Εμπειρίες προηγούμενων ετών με την χρήση πόρων του ΕΣΠΑ για έργα που αφορούσαν μόνο την ενίσχυση της εσωτερικής κατανάλωσης ή για έργα που δεν ολοκληρώθηκαν εξαιτίας γραφειοκρατικών δυσκολιών κτλ. δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Οι αναλυτές προσθέτουν ότι δεν θα πρέπει να παραλείψουμε επίσης και το γεγονός ότι το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο συνοδεύεται από την υποχρέωση τήρησης των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών συστάσεων, καθώς και συγκεκριμένων προϋποθέσεων πριν από την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την πληρωμή μέρους ή και του συνόλου των χρηματοδοτήσεων για τα επιχειρησιακά προγράμματα. Όπως είχαμε επισημάνει και στο παρελθόν, το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια – ακόμη και αν υποθέσουμε ότι το 2ΠΣΕΟ θα ολοκληρωθεί στην ώρα του και δεν θα υπάρξει διάδοχη κατάσταση – είναι πολύ διαφορετικό όσον αφορά στην δημοσιονομική εποπτεία της χώρας από την περίοδο πριν από τον Μάιο του 2010.

Η περαιτέρω βελτίωση των εσόδων της Κεντρικής Κυβέρνησης, χωρίς την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων αλλά με την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, είναι το κρίσιμο ζητούμενο για τους επόμενους μήνες.

Η Eurobank αναμένει ότι η εικόνα των εσόδων θα βελτιωθεί τους επόμενους μήνες εξαιτίας της λήξης της ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Για να συνεχιστεί η βελτίωση των επιδόσεων όσον αφορά την είσπραξη των φορολογικών εσόδων είναι κρίσιμο την αμέσως επόμενη περίοδο να προωθηθούν οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στην τελευταία έκθεση του ΔΝΤ για την αναθεώρηση του 2ΠΣΕΟ (Ιούνιος 2014). Αυτές περιλαμβάνουν:

• Την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την μεταφορά αρμοδιοτήτων που μέχρι τώρα υπάγονταν στο Υπουργείο Οικονομικών και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της. Ο ορισμός της νέας επικεφαλής της ΓΓΔΕ κ. Α. Σαββαΐδου αποτελεί θετικό βήμα προς την ενίσχυση του συγκεκριμένου θεσμού. Αναμένεται να συνεχίσει το έργο του προηγούμενου επικεφαλής κ. Χ. Θεοχάρη.

• Την ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης μέσω τια αποφυγής υπαναχωρήσεων σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα αλλά και μέσω της επίλυσης των προβλημάτων που είναι ήδη σήμερα γνωστά και επηρεάζουν αρνητικά την πορεία των εσόδων. Σημειώστε εδώ ότι όποια αλλαγή στους συντελεστές φορολογίας ή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης – όπως έχει διαρρεύσει στον τύπο τις τελευταίες ημέρες – είναι αναγκαίο να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο και να μην επιβαρύνει τόσο των προϋπολογισμό και το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014 ή / και το ήδη γνωστό δημοσιονομικό κενό του 2015.

• Την αναθεώρηση του πλαισίου του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) . Σκοπός της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι η εξάλειψη των διαφορετικών ρυθμίσεων που οδηγούν είτε σε χαμηλή αποτελεσματικότητα του ΦΠΑ είτε σε αύξηση της φοροδιαφυγής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ