Επιτυχής έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ της Eurobank

Επιτυχής έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ της Eurobank
Η έκδοση του ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ της Eurobank με διάρκεια 4 ετών και τοκομερίδιο 4,25% ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη και

υπερκαλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές συγκεντρώνοντας εντολές ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Προηγήθηκε διεθνές roadshow, που οργάνωσαν οι συντονιστές της έκδοσης σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο όπου έγιναν συναντήσεις με περίπου 50 θεσμικούς επενδυτές. Καταγράφηκε σημαντικό ενδιαφέρον και από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια γεγονός που δείχνει τη σταδιακή επιστροφή επενδυτών όλων των κατηγοριών στην ελληνική αγορά.

Η έκδοση επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τη Eurobank, όπως είχε ήδη εκδηλωθεί με την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,9 δισ. ευρώ που οδήγησε στην επιστροφή της Τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα με πλειοψηφικό μερίδιο. Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας και την τόνωση της ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ιδίως μέσω του TLTRO).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ