Τρελές αυξήσεις αμοιβών διοίκησης στην Κορρές παρά τις συνεχείς ζημιές

Τρελές αυξήσεις αμοιβών διοίκησης στην Κορρές παρά τις συνεχείς ζημιές
Οι ζημίες δεν ήταν ευκαταφρόνητες για δεύτερη συνεχή χρονιά στον Κορρέ.

Το 2013 οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν σε ενοποιημένη βάση 4,507 εκ Ευρώ με τζίρο 39,5 εκ Ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχαμε πάλι ζημίες 4,177 εκ Ευρώ με τζίρο 40,034 εκ Ευρώ. Αυτό όμως δεν φαίνεται να πτόησε τους διοικούντες των οποίων οι αμοιβές αυξήθηκαν (κρατηθείτε) κατά ποσοστό 62% περίπου. Συγκεκριμένα τα βασικά διοικητικά στελέχη του ομίλου έλαβαν το ποσό των 1,614 εκ Ευρώ από 999 χιλιάδες την προηγούμενη χρήση.
Αυτό όμως δεν τους έφτανε φαίνεται καθώς αποφάσισαν και stock options με τιμή τα 0,39 Ευρώ ως επιβράβευση φαίνεται των αποτελεσμάτων του ομίλου ενώ η τιμή της μετοχής όπως αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις ήταν 3,29 Ευρώ με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα χρήσης του 2013 με το ποσό των 395 χιλιάδων Ευρώ.
Κατά τα λοιπά μελετώντας τις οικονομικές καταστάσεις μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι διενεργούνται σημαντικού ύψους προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (ποιοι ήταν αυτοί οι πελάτες για τους οποίους έγιναν προβλέψεις 2,8 εκ Ευρώ;) αλλά και ότι ενώ η καθαρή αξία πωλήσεων προς συγγενείς, συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρίες ήταν περίπου 1,2 εκ Ευρώ οι απαιτήσεις διαμορφώνονται σε 4,2 εκ περίπου και οι υποχρεώσεις σε 2,35 εκ Ευρώ με αποτέλεσμα να γεννάται το ερώτημα τι ακριβώς συμβαίνει στις συναλλαγές που γίνονται στο επίπεδο αυτό.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ