Οι έλεγχοι των ορκωτών που χάθηκαν στο ... χρόνο

Οι έλεγχοι των ορκωτών που χάθηκαν στο ... χρόνο
Πληροφορούμαστε ότι για τρεις ελεγκτικές εταιρίες έχει παραγγελθεί αρμοδίως

(εποπτικές αρχές) να γίνει ποιοτικός έλεγχος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης. Η παραγγελία αφορά σε ελέγχους από τους ορκωτούς που έγιναν το 2009 σε δύο εταιρίες που κατέρρευσαν και σε άλλες δύο που κατέρρευσαν το 2011. Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά στο αν έκαναν καλά τη δουλειά τους δεδομένου ότι οι ορκωτοί έξι μήνες ή και λιγότερο πριν την κατάρρευση δεν είχαν δει τίποτα και υπέγραφαν μάλιστα με σύμφωνη γνώμη.
Πληροφορούμαστε ότι ο έλεγχος έγινε αλλά ποτέ δεν έφτασε στο τέρμα που είναι το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου το οποίο πρέπει να πιστοποιήσει το αποτέλεσμα. Και το ερώτημα είναι γιατί παρά τα τόσα χρόνια που πέρασαν οι έλεγχοι αυτοί δεν έφτασαν στο τέρμα. Για την ιστορία οι πληροφορίες αναφέρουν οι ορκωτοί που έκαναν τον τακτικό έλεγχο των εν λόγω εταιριών προέρχονται από την PriceWaterHouse, την BDO και το ΣΟΛ.
ΥΓ: Αν οι ορκωτοί έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους τότε κακώς έχουν ασκηθεί διώξεις...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ