«Τριφασικό» χαράτσι σε χιλιάδες νοικοκυριά – Υπολογίστε την νέα επιβάρυνση στον λογαριασμό ρεύματος

Επιβάρυνση που ξεπερνά ακόμη και τα 100 ευρώ τον χρόνο λόγω αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού της χρέωσης για το δίκτυο διανομής

«Τριφασικό» χαράτσι σε χιλιάδες νοικοκυριά – Υπολογίστε την νέα επιβάρυνση στον λογαριασμό ρεύματος

Έχετε τριφασικό ρολόι ηλεκτρικού ρεύματος για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές χωρίς να «πέφτει» ο γενικός; Ήρθε η ώρα να επιβαρυνθείτε και γι’ αυτή την ευκολία.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αλλάζει τις χρεώσεις από την 1η Μαίου που ισχύουν για τον υπολογισμό των δαπανών λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης και στρέφει το βάρος από την κατανάλωση στην ισχύ. Άρα, όποιος έχει τριφασικό ρολόι και μικρή κατανάλωση (π.χ εξοχικό) θα βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα καθώς η επιβάρυνση σε ετήσια βάση μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 100 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που θα δουν ελαφρύνσεις. Νοικοκυριά με μονοφασικές παροχές και μεγάλες καταναλώσεις. Συνολικά βέβαια, οι χαμένοι θα είναι περισσότεροι από τους κερδισμένους. Απόδειξη ότι ο ΔΕΔΔΗΕ που εισπράττει τα χρήματα από τη συγκεκριμένη χρέωση υπολογίζει να μαζέψει κοντά στο 1 δις. ευρώ από 744 εκατ. ευρώ που ήταν η χρέωση μέχρι τώρα.

Το απαιτούμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ για τη χρήση του δικτύου διανομής καθορίστηκε για το 2023 σε 981.774.885 ευρώ, όταν στην προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο ήταν 744 εκατ. ευρώ. Ο Διαχειριστής εισηγήθηκε στον Ρυθμιστή την αύξησή του, λόγω της υποανάκτησης (λιγότερα έσοδα) του απαιτούμενου εσόδου στο πρώτο 4μηνο του τρέχοντος έτους, εξαιτίας της μείωσης της κατανάλωσης ρεύματος. Δηλαδή, επειδή μειώθηκε η κατανάλωση ρεύματος, προωθείται αυτή η αλλαγή στη χρέωση.

Λιγότερες κιλοβατώρες ρεύματος σε έναν λογαριασμό σημαίνουν μικρότερη χρέωση για το δίκτυο διανομής, αφού η τιμολόγηση γίνεται επί της κατανάλωσης. Έτσι, η ΡΑΕ ενέκρινε την αύξηση για να καλυφθεί το έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ για το 2023 από τις λιγότερες κιλοβατώρες. Γι’ αυτό και ορίζει ότι θα ισχύσει από την 1η Μαΐου και για 12 μήνες.

Τι είναι η χρέωση Δικτύου διανομής.

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).

H πάγια χρέωση αναπροσαρμόζεται από τα 0,52 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα, στα 4,434 ευρώ ενώ στην συγκεκριμένη χρέωση επιβάλλεται και ΦΠΑ. Όσο για την μεταβλητή χρέωση η οποία εξαρτάται από την κατανάλωση, μειώνεται στα 0,01415 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,02130 ευρώ ανά κιλοβατώρα που είναι μέχρι τώρα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής και μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των ακινήτων.

Τύπος υπολογισμού: [kVA x Ημέρες /365 x ΜΠΧ(€kVA&έτος)]+ kWh x ΜΜΧ(€/kWh)/συνφ
όπου,

ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί
kVA: Συμφωνημένη Ισχύς - είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο πελάτης από το Δίκτυο της ΔΕΗ και αναγράφεται στο Συμβόλαιο Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.
συνφ: Συντελεστής ισχύος - υπολογίζεται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη Συμφωνημένη Ισχύ και υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας. Για τους υπόλοιπους πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1).

Το εργαλείο υπολογισμού

Το υπολογιστικό εργαλείο βγάζει τη συγκεκριμένη χρέωση η οποία εξαρτάται προφανώς από την ισχύ του ρολογιού αλλά και την κατανάλωση σε ετήσια βάση. Συνήθως τα τριφασικά ρολόγια έχουν ισχύ 25 KVa και τα μονοφασικά 8 με 10 KVa.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ