Δώρο έκπληξη σε όσους οδηγούν εταιρικό ΙΧ- Πώς αλλάζει άρδην το σκηνικό από την 1/1/2020

Με κλίμακα θα υπολογίζεται η "παροχή σε είδος" για όσους οδηγούν εταιρικό αυτοκίνητο - Αυξημένο "αφορολόγητο" για τα αποκλειστικά επαγγελματικά ΙΧ - μειωμένες επιβαρύνσεις και όσους χρησιμοποιούν το ΙΧ της εταιρείας για προσωπικές εργασίες

Δώρο έκπληξη σε όσους οδηγούν εταιρικό ΙΧ- Πώς αλλάζει άρδην το σκηνικό από την 1/1/2020

Με μια ... διευκρίνιση, το υπουργείο Οικονομικών αλλάζει πλήρως το σκηνικό όσον αφορά στη φορολόγηση των εταιρικών αυτοκινήτων. Κλίμακα και όχι ενιαίοι συντελεστές θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της παροχής σε είδος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ελαφρύνσεις για όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Το fpress.gr προσάρμοσε το εργαλείο με βάση αυτή τη διευκρίνιση και παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Όλοι θα γλιτώσουν φόρο ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 500 ευρώ. 

Ιδού το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε και για να υπολογίσετε το εισόδημα που θα προκύψει το 2020 αλλά και για να κάνετε τις απαραίτητες συγκρίσεις με τη φετινή χρονιά. Το όφελος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο λόγω και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Δηλαδή, στέλεχος επιχείρησης με εισόδημα 40.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, θα επιβαρυνόταν με εισόδημα 2800 ευρώ αν είχε ΙΧ με αξία προ φόρων ύψους 20.000 ευρώ και θα πλήρωνε φόρο με συντελεστή 45% δηλαδή 1260 ευρώ. Τώρα θα επιβαρυνθεί με εισόδημα 2150 ευρώ και επ' αυτού θα προκύψει φόρος με συντελεστή 44%. Δηλαδή η επιβάρυνση θα είναι 946 ευρώ. Το κέρδος φτάνει στα 314 ευρώ τον χρόνο.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», το οποίο ψηφίστηκε την 6/12/2019 περιλαμβάνεται διάταξη (άρθρο 4), με την οποία αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των παροχών σε είδος, με τη μορφή του εταιρικού οχήματος.

Ειδικότερα, η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση την σχετική κλίμακα, ως ποσοστό επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι πλέον, ο υπολογισμός της αξίας της παραχώρησης του οχήματος, γίνεται «κλιμακωτά» με την εφαρμογή του σχετικού συντελεστή στο τμήμα της ΛΤΠΦ του οχήματος που εμπίπτει στο σχετικό «κλιμάκιο», εν αντιθέσει με το υφιστάμενο σύστημα, όπου το σύνολο της αξίας του οχήματος υπάγεται σε έναν και μόνο συντελεστή.

Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση του νέου τρόπου υπολογισμού της αξίας παραχώρησης ενός οχήματος, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Παραχωρείται όχημα με ΛΤΠΦ 17.100 ευρώ σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο της επιχείρησης. Το όχημα αυτό έχει αποκτηθεί ως καινούριο από την επιχείρηση, προ ενός έτους και άρα η αξία από την παραχώρησή του, δεν υπόκειται σε μείωση λόγω παλαιότητας. Με βάση τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, η αξία της παραχώρησης για τον εργαζόμενο ανέρχεται σε:

ΛΤΠΦ (σε ευρώ)

Συντελεστής Υπολογισμού

Αξία Παραχώρησης (σε ευρώ)

17.100,00

14%

2.394,00

Με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού, η αξία της παραχώρησης για τον εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, για το ίδιο όχημα ανέρχεται σε:

ΛΤΠΦ (σε ευρώ)

Συντελεστής Υπολογισμού

Αξία Παραχώρησης (σε ευρώ)

14.000,00

4%

560,00

3.000,00

20%

600,00

100,00

33%

33,00

17.100,00

1.193,00

Συνεπώς, από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης την 1/1/2020 και με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού, η αξία της παραχώρησης για τον εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, γίνεται πλέον «κλιμακωτά» και οδηγεί σε χαμηλότερη επιβάρυνσή του για το ίδιο όχημα.

Επιπλέον, εφόσον το όχημα αυτό, παραχωρείται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχει ΛΤΠΦ έως 17.000 ευρώ, δεν υπολογίζεται η αξία της παραχώρησής του, ως εισόδημα για τον εργαζόμενο.