Πώς θα υπολογίζεται ο καθαρός μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1/1/2024

Η αύξηση της έκπτωσης φόρου για τους εργαζόμενους με προστατευόμενα τέκνα ανεβάζει και το ύψος των καθαρών αποδοχών

Πώς θα υπολογίζεται ο καθαρός μισθός στον ιδιωτικό τομέα από την 1/1/2024

Πώς υπολογίζεται ο καθαρός μισθός μας; Από τον μεικτό μισθό που συμφωνούμε με τον εργοδότη, αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές. Υπολογίζεται το φορολογητέο εισόδημα με βάση τον αριθμό των μισθών που δίδονται μέσα στο έτος και προκύπτει η μηνιαία παρακράτηση φόρου η οποία συνδέεται και με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων. Μετά την αφαίρεση της παρακράτησης φόρου, προκύπτει ο καθαρός μισθός. 

Αυτά ορίζει η θεωρία. Στην πράξη πρέπει να γνωρίζετε τον συντελεστή υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, την φορολογική κλίμακα αλλά και τις εκπτώσεις φόρου που προβλέπονται για όσους έχουν προστατευόμενα μέλη (σ.σ εκπτώσεις οι οποίες αυξάνονται από την 1/1/2024 και αυτή είναι μια από τις βασικές αλλαγές που επέρχονται). Όλοι οι υπολογισμοί, γίνονται εύκολα, με το εργαλείο που ακολουθεί. Απλώς ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ