ΕΣΥ: Ψηφιακά θα γίνονται οι προμήθειες φαρμάκων από το 2023

ΕΣΥ: Ψηφιακά θα γίνονται οι προμήθειες φαρμάκων από το 2023

Νοσοκομεία και φαρμακευτικές θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι ψηφιακές προμήθειες του ΕΣΥ. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), κ. Άρης Αποστόλου, στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022, από το ερχόμενο έτος οι παραγγελίες φαρμάκων και η πληρωμή των προμηθευτών για όλα τα νοσοκομεία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΚΑΠΥ.

Στόχος της ΕΚΑΠΥ και του υπουργείου Υγείας είναι η καταγραφή και παρακολούθηση της κατανάλωσης φαρμάκων καθώς και ο περιορισμός των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Με σχετική νομοθετική ρύθμιση, που προωθείται άμεσα στη Βουλή, η ΕΚΑΠΥ γίνεται κεντρικός αγοραστής φαρμάκων για το σύνολο των νοσοκομείων του ΕΣΥ, αλλά με πλήρως ψηφιακή διαδικασία τιμολόγησης και εκκαθάρισης δαπανών (η πληρωμή θα γίνεται εντός 90 ημερών).

Νοσοκομεία και φαρμακευτικές θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα

Σύμφωνα με την παρουσίαση του επικεφαλής του κομβικού φορέα, οι παραγγελίες των νοσοκομείων θα τίθενται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΚΑΠΥ, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο τα Νοσοκομεία όσο και οι Φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτό θα επιτρέψει την ψηφιακή παρακολούθηση των προϋπολογισμών στο ΕΣΥ αλλά και τη δημιουργία πλήρους και ευκρινούς εικόνας για τη φαρμακευτική δαπάνη ανά νοσοκομείο, ανά δραστική και εμπορική ουσία, δρομολογώντας την αξιοποίηση των δεδομένων για λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις φαρμακευτικές εταιρίες η διεξαγωγή ψηφιακών προμηθειών θα τους επιτρέψει να έχουν άμεσα την εικόνα για το ύψος των ποσών του clawback και rebate που πρέπει να επιστρέψουν στο ελληνικό κράτος.


Σήμερα τα 107 νοσοκομεία του ΕΣΥ προμηθεύονται φάρμακα από περίπου 120 φαρμακευτικές επιχειρήσεις για τις ανάγκες λειτουργίας τους με απευθείας παραγγελίες ή μέσω των διαγωνιστικών διαδικασιών που τρέχει η ΕΚΑΠΥ για ορισμένα γενόσημα. Η τιμολόγηση των προμηθειών αυτών γίνεται μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα και είναι ενδεικτικό ότι κάθε μήνα εκδίδονται περίπου 40.000 τιμολόγια. Το νέο σύστημα θα υποδεκαπλασιάσει τα μηνιαία τιμολόγια (εκτιμάται ότι θα εκδίδονται περίπου 4.500), και θα θα εφαρμοστεί σταδιακά για τις εξής κατηγορίες φαρμάκων:

1. Φάρμακα που προέρχονται από τις κεντρικές διαγωνιστικές διαδικασίες της ΕΚΑΠΥ (γενόσημα).

2. Φάρμακα από το σύνολο των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης (για το 2023).

3. Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) του άρθρου 12 του Ν.3816/10.

«Με το νέο σύστημα θα περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και πλέον οι προμηθεύτριες εταιρείες θα μπορούν να πληρώνονται εντός 90 ημερών. Παράλληλα, για πρώτη φορά το υπουργείο Υγείας θα είναι σε θέση να έχει σαφή εικόνα ανά πάσα στιγμή για την πορεία των παραγγελιών φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ώστε να επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση των πόρων», σημείωσε ο κ. Αποστόλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ