ΧΑ: Με νέα ονομαστική αξία από 20/12 τα ομόλογα της «Δέλτα Τεχνική»

ΧΑ: Με νέα ονομαστική αξία από 20/12 τα ομόλογα της «Δέλτα Τεχνική»

Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων ομολογιών της εταιρίας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με νέα ονομαστική αξία εκάστης €618,00 από €655,00, σε συνέχεια της αποπληρωμής της 2ης δόσης και της προπληρωμής μέρους της ονομαστικής αξίας των ομολογιών της εταιρίας.

Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ