ΧΑ: 5 Νοεμβρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση νέων μετοχών της Performance Technologies

 ΧΑ: 5 Νοεμβρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση νέων μετοχών της Performance Technologies

Aποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών της εταιρίας, σε αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.» με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,10 και η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών της εταιρίας, σε αναλογία 3 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.

Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, ενώ ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών είναι η Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ