Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Τηλεδιάσκεψη για τον νέο κανονισμός SFDR

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Τηλεδιάσκεψη για τον νέο κανονισμός SFDR

Το πολυσχιδές νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο περί Αειφορίας και ειδικότερα οι ESG παράγοντες (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής επεσήμανε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τον νέο Κανονισμό (SFDR) για τις ρυθμίσεις περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και τίτλο «ESG disclosures in the financial services sector (SFDR)», που διοργάνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 17 Ιουνίου 2021, με σκοπό την ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων ως προς τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που έχουν.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μέλος του Management Board της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κα Βασιλική Λαζαράκου επεσήμανε ότι το πολυσχιδές νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο περί Αειφορίας και ειδικότερα οι ESG παράγοντες (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αλλά και των λοιπών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντες αυτοί ενσωματώνονται με ταχύτατους ρυθμούς στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς. Ανέφερε μάλιστα ότι η βιωσιμότητα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τις εταιρείες που ενσωματώνουν αυτές τις πρακτικές, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικότερες στη διεθνή κεφαλαιαγορά. Στόχος των σεμιναρίων είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τη νομοθεσία, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και να συμμορφωθούν εγκαίρως.

Το σεμινάριο συντόνισε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο ESMA Coordination Network on Sustainability κα Βάσια Παπαοικονόμου, Δρ. Οικονομολόγος, και δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να θέσουν τις ερωτήσεις τους προς τους ομιλητές για πρακτικά θέματα.

Η Deputy Chief Officer, Issuer Relations του Χρηματιστηρίου Αθηνών κα Γεωργία Μουρλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2021, στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσής του για την ενίσχυση των δημοσιοποιήσεων και της αποδοτικότητας σε όρους ESG των εισηγμένων εταιρειών, θα συμβάλουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υιοθέτηση του νέου κανονιστικού περιβάλλοντος από την ελληνική αγορά και στην αύξηση των βιώσιμων επενδύσεων στη χώρα μας.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Joint Committee Sub Committee on Consumer Protection and Financial Innovation των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών κα Ελένη Βώκου παρουσίασε τον Κανονισμό SFDR ως προς το πεδίο εφαρμογής, τις κατηγορίες των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται, τις έννοιες που συνθέτουν τον πυρήνα του Κανονισμού και τα άρθρα της νομοθεσίας που συνδέονται με αυτές.

Ακολούθησε η παρουσίαση του τελικού σχεδίου των Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων επί του SFDR καθώς και αναφορά στο δεύτερο κείμενο των Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Taxonomy Regulation από τον υπεύθυνο της ESMA στην Joint Committee Sub Committee on Consumer Protection and Financial Innovation των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και ειδικό επί των Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων του SFDR κ. Patrik Karlsson.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. κ. Θεοφάνης Μυλωνάς αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του SFDR από τους θεσμικούς επενδυτές.

Οι επιμέρους παρουσιάσεις όσο και η αναμετάδοση του Σεμιναρίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ