Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το Ενημερωτικό της Σωληνουργείας Τζιρακιάν Profil

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το Ενημερωτικό της Σωληνουργείας Τζιρακιάν Profil

Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 915η/27.5.2021 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ