Βουλγαρία: Αυξάνει την συμμετοχή στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου

 Βουλγαρία: Αυξάνει την συμμετοχή στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου

Για να διατηρήσει την τρέχουσα συμμετοχή της κατά 13,5% στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, η Βουλγαρία θα πρέπει να εγγραφεί για 96.336 νέες μετοχές, με συνολική συνεισφορά στο καταβληθέν κεφάλαιο της τράπεζας ύψους 33.235.920 ευρώ για την περίοδο 2023-2030

 

 

 

 

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την αύξηση της συμμετοχής της Βουλγαρίας στο κεφάλαιο της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDB). Η απόφαση λήφθηκε με 141 ψήφους υπέρ, 0 κατά και δύο αποχές.

Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου, 2021, το διοικητικό συμβούλιο της BSTDB ενέκρινε κατά πλειοψηφία απόφαση για τη στρατηγική κεφαλαιοποίηση της τράπεζας για την περίοδο 2023-2030. Η στρατηγική αυτή προβλέπει αύξηση του καταβληθέντος κεφαλαίου της τράπεζας κατά 244.961.040 ευρώ συνολικά που θα πληρωθεί από τα κράτη μέλη σε ισόποσες ετήσιες δόσεις έως το 2030. Για να διατηρήσει την τρέχουσα συμμετοχή της κατά 13,5% στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, η Βουλγαρία θα πρέπει να εγγραφεί για 96.336 νέες μετοχές, με συνολική συνεισφορά στο καταβληθέν κεφάλαιο της τράπεζας ύψους 33.235.920 ευρώ για την περίοδο 2023-2030.

Η BSTDB είναι ένας διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός των χωρών που συμμετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου. Ο οργανισμός ιδρύθηκε από την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία. Οι δραστηριότητες της τράπεζας στοχεύουν στη χρηματοδότηση και την προώθηση περιφερειακών, δημοσίων και ιδιωτικών τομεακών προγραμμάτων, καθώς και στην ενθάρρυνση της εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ των μετόχων χωρών.

Από την έναρξη των επιχειρήσεών της το 1999, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει 39 έργα στη Βουλγαρία σε τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η επεξεργασία τροφίμων και η γεωργία. Στις 31 Οκτωβρίου 2022, το ενεργό της χαρτοφυλάκιο ανερχόταν σε σχεδόν 237 εκατομμύρια ευρώ, ή σχεδόν το 10,5% των συνολικών ενεργών επιχειρήσεών της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ