Στεγαστικά δάνεια: Ποιοι δανειολήπτες δικαιούνται επιδότηση έως 3.150 ευρώ

Στεγαστικά δάνεια: Ποιοι δανειολήπτες δικαιούνται επιδότηση έως 3.150 ευρώ

Στον προθάλαμο της βουλής προς κατάθεση και ψήφιση βρίσκεται η διάταξη του προγράμματος επιδότησης στεγαστικού δανείου του υπουργείου Οικονομικών για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών από τον πλειστηριασμό της πρώτης τους κατοικίας βάσει οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης

H επιδότηση ξεκινά από 70 κα φτάνει έως 210 ευρώ τον μήνα ανάλογα με την οικονομική και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Το πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικού δανείου στοχεύει να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει σήμερα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών που έχουν οφειλές από στεγαστικό δάνειο σε τράπεζες ή funds και εταιρείες διαχείρισης, έως τη δημιουργία του φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, που δεν αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν από τα τέλη του 2022.

Βάσει των προγραμματισμών του σχεδίου, η επιδότηση θα ισχύσει για 15 μήνες , κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει έως του ποσού των 3.150 ευρώ, παρέχοντας πλήρη κάλυψη έως τη λειτουργία του φορέα, με την προϋπόθεση όμως ότι τα νοικοκυριά αυτά θα χάσουν την κυριότητα της πρώτης τους κατοικία όταν ο φορέας ενεργοποιηθεί.

Η μηνιαία δόση που θα πληρώνει ο δανειολήπτης έως την ενεργοποίηση του φορέα, αλλά και στη συνέχεια, θα προκύπτει με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου. Αντίστοιχα, το επίδομα του Δημοσίου θα διαμορφώνεται από τα 70 έως τα 210 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του νοικοκυριού και τη προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο, υποβάλλοντας αίτηση στη σχετική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. Σε διαφορετική περίπτωση η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται και εκποιείται είτε μέσω αναγκαστικών μέτρων που παίρνει η τράπεζα είτε μέσω δικαστικής πτώχευσης.

Οι όροι του συγκεκριμένου προγράμματος θα ρυθμιστούν σε συνεργασία με τις τράπεζες και τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα χρέη των πολιτών από τα στεγαστικά δάνεια με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία καθώς αυτές είναι που επί της ουσίας θα αναστείλουν τη διαδικασία πλειστηριασμού για τα σπίτια των οφειλετών που ανήκουν σε ευάλωτη οικονομική ομάδα.

Από τη πλευρά των τραπεζικών ιδρυμάτων έχει επισημανθεί ότι η υποβολή αίτησης στη πλατφόρμα δεν μπορεί να γίνει λίγο πριν πραγματοποιηθεί ο πλειστηριασμός του ακινήτου. Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης παραλείψει έστω και μία πληρωμή, θα πρέπει να επιστραφούν όλα τα ποσά επιδότησης και επιπλέον ο οφειλέτης θα χάσει το δικαίωμα να ενταχθεί στον φορέα και να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του.

Κριτήρια που θα χαρακτηρίσουν το νοικοκυριό ευάλωτο

Εισοδηματικά κριτήρια

-Το συνολικό εισόδημα ενός μονοπρόσωπου νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ και προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

-Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ.

-Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Περιουσιακά κριτήρια

-Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τις 180.000 ευρώ.

-Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

-Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ.

-Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ