Στόχος της Intracom το μισό δισ. στα έσοδα

Στόχος της Intracom το μισό δισ. στα έσοδα

Τα ορόσημα του 2018 και οι προοπτικές του ομίλου παρουσιάστηκαν κατά τη σημερινή γενική συνέλευση της Intracom.

Στην παρουσίασή του ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intracom Holdings τόνισε ότι: «Το 2018 ήταν για τον Όμιλο Intracom Holdings μια καλή χρονιά, οργανικής ανάπτυξης, κερδοφορίας και κυρίως διαμόρφωσης του σχήματος που θα τον οδηγήσει σε δυναμική ανάπτυξη. Το στοίχημα του Ομίλου για την επόμενη πενταετία είναι η δημιουργία υγιούς και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους μας, με υπερδιπλασιασμό των ενοποιημένων πωλήσεων και του ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων, αυξανόμενα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και μείωση του καθαρού δανεισμού».

Συνεχίζοντας την παρουσίασή του, ο κ. Δ. Κλώνης αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2019 μέχρι σήμερα τα οποία αναδιαμόρφωσαν τον χάρτη του Ομίλου και τη δυναμική του και συγκεκριμένα :

στην πώληση ποσοστού 20% της Intrakat, σε εταιρεία συμφερόντων του κ. Δ. Κούτρα, προχωρώντας έτσι σε στρατηγική συμμαχία που αναμένεται να δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία στον Όμιλο,
την ίδρυση της Intracom Technologies με έδρα το Λουξεμβούργο, ομπρέλα του τεχνολογικού πυλώνα της εταιρείας, η οποία αποδεικνύει τον διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου
την εξαγορά πρόσφατα του υπολειπόμενου 20% της K-Wind, η οποία πλέον ανήκει κατά 100% στην Intracom Holdings
Παρουσιάζοντας τους στόχους και τη στρατηγική για την επόμενη πενταετία,
ο κ. Δ. Κλώνης υπογράμμισε: «Με το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών μας, είμαστε στρατηγικά τοποθετημένοι στους τομείς που και τα επόμενα χρόνια θα βρίσκονται σε φάση σημαντικής ανάπτυξης. Στοχεύουμε στη βέλτιστη λειτουργία του Ομίλου, σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με το ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο και με εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Συνέχεια».

Στη συνέχεια και για τις εταιρείες του Ομίλου Intracom Holdings ο κ. Δ. Κλώνης ανέφερε τα παρακάτω:

Ο Όμιλος Intrasoft International, ενίσχυσε την δραστηριότητά στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα τον Δημόσιο Τομέα και τις Μεγάλες Επιχειρήσεις υπογράφοντας νέες συμβάσεις που προσεγγίζουν τα € 200 εκατ. H Intrasoft στοχεύει στην συνέχιση της υγιούς ανάπτυξής της παγκοσμίως, βασιζόμενη στο πολύ μεγάλο ανεκτέλεστο έργων, στα νέα της προϊόντα και το εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό της.

Σχετικά με την Intracom Defense (IDE) ο κ. Δ. Κλώνης ανέφερε ότι η εταιρεία και το 2018 συνέχισε την επιτυχημένη συνεργασία της με κορυφαίες διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες διοχετεύοντας σε εξαγωγική δραστηριότητα το 95% των πωλήσεών της. Στο 2019 η εταιρεία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασία της με την Raytheon στην κατασκευή υποσυστημάτων για το σύστημα PATRIOT, υπογράφοντας νέες συμβάσεις ύψους USD 61,5 εκατ.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Intrakat διαμορφώθηκαν σε € 232 εκατ. με αύξηση 58%, χάρη στην υλοποίηση των νέων έργων της εταιρείας και ειδικότερα του έργου των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων. Ο Όμιλος Intrakat, στοχεύει σε σημαντικά νέα έργα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αποσκοπώντας σε συστηματική αύξηση πωλήσεων με παράλληλη αύξηση του ανεκτέλεστου.

Αναφερόμενος στον Όμιλο της Intradevelopment, ο κ. Δ. Κλώνης τόνισε ότι ο τομέας του τουρισμού και του real estate έχει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και η εταιρεία φιλοδοξεί να είναι ένας από τους σημαντικούς παίχτες στην αγορά διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της. Στόχευση της εταιρείας να είναι από τους μεγαλύτερους Developers της Ελληνικής αγοράς δημιουργώντας έργα υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των χρηστών και υπεύθυνα προς το περιβάλλον. Σε ότι αφορά τη συμμετοχή της στην ΚΕΚΡΟΨ ο κ. Δ. Κλώνης επεσήμανε ότι στα επόμενα χρόνια η αξιοποίηση των συγκεκριμένων εκτάσεων και ακινήτων θα δημιουργήσει σημαντικές υπεραξίες για τον Όμιλο.

Η K-WIND, ο πυλώνας του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας, είχε το 2018 πωλήσεις € 6,7 εκατ., λειτουργική κερδοφορία EBITDA € 5,4 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 2,1 εκατ.

Σε σχέση με τη μεταβίβαση στην Intrakat της συμμετοχής μας στην ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., με βάση απόφαση της ΤΓΣ του 2018, αυτή είναι σε τελική φάση εγκρίσεων.

Για το 2019, ο κ. Δ. Κλώνης δήλωσε ότι στόχος του Ομίλου Intracom Holdings είναι ενοποιημένες πωλήσεις € 520 εκατ., λειτουργική κερδοφορία EBITDA € 36 εκατ. με € 115 εκατ. καθαρό δανεισμό.

Πηγή: Reporter.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ