Τράπεζα Πειραιώς: Οι κύριοι στόχοι για το 2019

Τράπεζα Πειραιώς: Οι κύριοι στόχοι για το 2019

Μεγάλου: Η στήριξη της ανάπτυξης ο βασικός στόχος της Τράπεζας Πειραιώς

Η σταθεροποίηση του οικονομικού κλίματος συνιστά ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, ώστε να αξιοποιήσει τις συνθήκες και να ανακάμψει μετά την πολυετή ύφεση. Οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης προέβησαν σε αναβαθμίσεις της αξιολόγησης της χώρας κατά τη διάρκεια του 2018 και εντός του 2019 από τη βαθμίδα Β προς τη βαθμίδα ΒΒ-, ενώ θεωρούμε ότι η θετική δυναμική της οικονομίας σύντομα θα αποτυπωθεί στην αξιολόγηση της χώρας με περαιτέρω αναβαθμίσεις, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Τραπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου μιλώντας στην γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας μας, σε συνδυασμό με την άνοδο του ΑΕΠ και την επιτυχή ολοκλήρωση των stress tests από τις ελληνικές τράπεζες, ήταν οι βασικοί σταθμοί του 2018 για την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τράπεζες, πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις τράπεζες, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι το 2018 ήταν έτος σημαντικών εποπτικών εξελίξεων για τον τραπεζικό κλάδο και την Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 είχε συνολική επίπτωση ύψους 2 δισ. ευρώ στα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ εξίσου σημαντικές προσαρμογές έλαβαν χώρα συνολικά στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα.

Σε σχέση με τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση, οι τράπεζες είναι στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων τους. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής 'Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων του 2018 έθεσαν τέλος σε μια αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Οι χορηγήσεις των ελληνικών τραπεζών προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα σημείωσαν υποχώρηση κατά 1%, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν ετησίως κατά 10%. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 95% από 111% στο τέλος του 2017.

Επίσης, το 2018 μειώθηκε σημαντικά η έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε χρηματοδότηση μέσω Ευρωσυστήματος από 34 δισ. ευρώ το 2017 στα 11 δισ. ευρώ. Η αποκλιμάκωση συνεχίζεται και το 2019, με το ELΑ να έχει μηδενισθεί και την αναχρηματοδότηση μέσω ΕΚΤ να έχει μειωθεί, είπε ο κ. Μεγάλου.

Αναφερομενος στην Τράπεζα Πειραιώς είπε μεταξύ άλλων ότι συνέχισε να κινείται με όλες τις δυνάμεις της και το 2018, αναλαμβάνοντας δράσεις προς όφελος των περίπου 30 χιλιάδων μετόχων της, των 5 εκατ. πελατών της και των περίπου 12 χιλ. εργαζομένων της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ